Pôdohospodárska veda

Pôdohospodárske vedy sú súbor vied zaoberajúcich sa pôdohospodárstvom.

Zoznam pôdohospodárskych vied upraviť

Medzi pôdohospodárske vedy sa podľa Ministerstva školstva SR radia nasledovné podskupiny odborov a samotné odbory [1]:

Referencie upraviť

  1. Smernica č. 27/2006-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.