Palivové čerpadlo alebo aj palivové dopravné čerpadlo je súčiastka v palivovom okruhu motora, ktorá dopravuje palivo z nádrže do ďalších častí okruhu. Tou je v súčasnosti väčšinou vstrekovacie čerpadlo, ale v minulosti to boli karburátor, alebo priamo vstrekovač pri pneumatickom vstrekovaní.

Mechanicky poháňané palivové čerpadlo motora Saab

Palivové čerpadlo zaplavuje vstrekovacie jednotky čerpadla, alebo plavákovú komoru karburátora. Plniaci tlak v celom režime prevádzky udržuje pretlakový ventil. Pohon čerpadla je od motora vačkovým hriadeľom ventilového rozvodu alebo vlastným pohonom v skrini vstrekovacieho čerpadla, alebo elektrický. Používajú sa väčšinou piestové čerpadla vo viacerých vyhotoveniach.

Iné projekty upraviť