Vstrekovač alebo vstrekovací ventil je časť vstrekovacieho zariadenia spaľovacieho motora, ktorá je zodpovedná za rozprášenie paliva. Je to časť, z ktorej palivo opúšťa vstrekovacie zariadenie a vstupuje do priestoru motora. Konkrétne umiestnenie vstrekovača, ako aj požiadavky na fukčnosť a vyhotovenie vstrekovača, závisia od typu motora a zvoleného konceptu vstrekovania paliva.

Vstrekovač

Typy vstrekovačov upraviť

  • Vstrekovače pre zážihové motory sú rôzne pre kontinuálne, alebo diskontinuálne vstrekovanie. Vstrekovanie sa realizuje do nasávacieho potrubia, alebo nasávacieho kanálu. Otvárajú sa zväčša elektromagneticky.
  • Vstrekovače pre zážihové motory s priamym vstrekom sú vystavené ťažším podmienkam, pretože vstrekujú priamo do valca.
  • Vstrekovače pre vznetové motory so systémom common rail. Otvárajú sa elektromagneticky, alebo piezoelektricky.
  • Vstrekovače pre vznetové motory s klasickým vstrekovacím zariadením vstrekujú palivo do komôrky, alebo priamo do valca. Otváranie je samočinné pôsobením tlaku paliva, alebo majú otvorené trysky. Staršie pneumatické systémy sa otvárali mechanicky. Skladajú sa zvyčajne z dvoch oddeliteľných častí:

Pozri aj upraviť