Vstrekovacie zariadenie

Vstrekovacie zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na dopravu a rozprašovanie paliva do spaľovacieho priestoru motora. Jeho úlohou je zabezpečiť opakovane v presnom čase dodávku presného množstva dostatočne atomizovaného paliva s požadovaným časovým priebehom (zákon vstreku), podľa aktálnych požiadaviek na výkon motora a jeho aktuálneho režimu.


Časti vstrekovacieho zariadenia upraviť

V závislosti od koncepcie vstrekovania a typu motora nemusia byť vždy prítomné všetky nižšie uvedené časti:

Palivové čerpadlo upraviť

Nemusí byť vždy prítomné. U historických zariadení bolo nahradené výškovým usporiadaním palivového okruhu tak, aby nádrž bola vyššie ako vstrekovacie čerpadlo a palivo ho zaplavovalo pôsobením gravitačnej sily.

Kompresor a zásobník stlačeného vzduchu upraviť

Boli prítomné len v súčasnosti prekonanom systéme pneumatického vstrekovania pre vznetový motor.

Zásobník stlačeného paliva upraviť

Je prítomný pri koncepcii hydraulického akumulátorového vstrekovania, ktorého súčasným reprezentantom je systém common rail.

Funkcia vstrekovacieho zariadenia vznetového motora upraviť

Palivo sa dopravuje palivovým čerpadlom z nádrže cez hrubý čistič a neskôr cez jemný čistič k vstrekovaciemu čerpadlu alebo do tlakového zásobníka. Odtiaľ je vedené do vstrekovačov, ktoré palivo vstrekujú do spaľovacieho priestoru. Dávku paliva určuje riadiaca jednotka, alebo regulátor.