Riadiaca jednotka motora

Riadiaca jednotka motora (iné názvy pozri nižšie) je typ riadiacej jednotky, ktorá riadi sériu akčných členov spaľovacieho motora a takto zabezpečuje optimálny výkon motora. Táto riadiaca jednotka sleduje a vyhodnocuje dáta z celého radu senzorov v motorovom priestore a interpretuje tieto dáta pomocou viacrozmerných máp. Hlavným prvkom riadiacej jednotky motora je elektronický čip (alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.[1]

Riadiaca jednotka automobilu Volkswagen Golf III

Iné názvy

upraviť
 • riadiaca jednotka motora[2][3]- angl. engine control unit – skr. ECU [4]
 • elektronická riadiaca jednotka – angl. electronic control unit – skr. ECU[5][6][7] (porovnaj článok elektronická riadiaca jednotka )
 • elektronická riadiaca jednotka motora[8]- angl. engine electronic control unit – skr. engine ECU, electronic engine control unit – skr. (E)ECU, E-ECU [4][9]
 • riadiaci modul motora[10] – engine control module – skr. ECM [11] (Termín sa však niekedy používa na označenie nielen riadiacej jednotky motora, ale akejkoľvek riadiacej jednotky v automobile [12] )
 • elektronický riadiaci modul[13]– angl. electronic control module – skr. ECM [4] (porov. článok elektronická riadiaca jednotka)
 • elektronický riadiaci modul motora[14]– angl. electronic engine control module – skr. (E)ECM [15]
 • elektronické riadenie motora, elektronické ovládanie motora, elektronická regulácia motora[16][17][18]- electronic engine control(ler) (system) – skr. EEC(S) [19][20]
 • (elektronický) motormanažment, systém motormanažmentu/manažmentu motora, (elektronická) jednotka motormanažmentu/manažmentu motora[21][22][23][24][25][26][27]– angl. (electronic) engine management (system) – skr. (E)EMS, EEM, (electronic) engine management unit – skr. EMU, engine management electronic control unit – skr. engine management ECU [28][29][30][31]
 • (obyčajne spolu s riadiacou jednotkou prevodovky:) riadiaci modul pohonnej jednotky[32] – angl. powertrain control module – skr. PCM [33]
 • (v BMW:) digitálna elektronika motora/digitálna motorová elektronika (resp. pre dieselové motory: digitálna dieselová elektronika/digitálna elektronika vznetových motorov /digitálna elektronika vznetového motora)[13][34][35][36]- angl. digital motor electronics – skr. DME(pre dieselové motory: digital diesel electronics – skr. DDE) [37][38][7][39]

Vstupné parametre riadiacej jednotky

upraviť

Na riadiacu jednotku sú napojené tieto senzory:

Ďalšie parametre, ktoré sú často mapované riadiacou jednotkou motora:

 • Časovanie zapaľovania
 • Obmedzovač otáčok motora
 • Ovládanie termostatu okruhu chladenia motora pre úpravu teploty chladiacej kvapaliny
 • Dodávka správneho množstva paliva v reálnom čase, v závislosti na polohe škrtiacej klapky
 • Snímač nízkeho tlaku paliva
 • Snímač ventilu wastegate
 • 2-stupňové vstrekovanie
 • Variabilné časovanie vačkového hriadeľa
 • Antilag systém
 • snímač detonačného spaľovania

Riadené systémy

upraviť

Riadiaca jednotka pre konkrétny typ motora, podľa svojej pokrokovosti a komplexnosti poskytuje niektoré, alebo aj všetky z vymenovaných funkcií (zoznam nie je úplný):

História riadiacej jednotky motora[40]

upraviť
 • 1970-1979 - Riadiaca jednotka motora začala ovládať niekoľko funkcií, ako napríklad solenoidy na karburátoroch. Neskôr začali niektoré riadiace jednotky motora regulovať zmes na voľnobežných otáčkach.
 • 1980-1989 - Riadiace jednotky motora sa v zážihových motoroch postupne stali zodpovedné za riadenie a reguláciu paliva, respektíve prípravu zmesi, ako aj zapaľovanie paliva.
 • 1990-1999 - Súčasťou riadiacích jednotiek sa stalo aj zabezpečenie vozidla, pričom sa pomaly začali objavovať aj pri vznetových motoroch.
 • 2000-2009 - Riadiaca jednotka prevzala hlavnú rolu nad riadením škrtiacej klapky, ovládaním turbodúchadla a mnohými emisnými systémami.
 • 2010 až súčasnosť - Riadiaca jednotka získala úplnú kontrolu nad mnohými systémami automobilu. V prípade moderných áut môže mať riadiaca jednotka motora viac ako sto vstupov a výstupov.

Referencie

upraviť
 1. Ridiaca jednotka motora – MTE [online]. mte.sk, [cit. 2017-03-25]. Dostupné online.
 2. řídící jednotka motoru. In: Technický slovník naučný 7 R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 190.
 3. FERENCEY, V. et al.. Mechatronické systémy riadenia dynamiky pohybu automobilov [online]. e-mobilita.fei.stuba.sk, 2013, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu. s. 140 a iné
 4. a b c BELL, Joseph. Modern Diesel Technology: Electricity and Electronics. 2. vyd. New York : Delmar Cengage Learning, 2013. 544 s. ISBN 978-1-133-94980-0. S. 444.
 5. Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 96 – Jednotné ustanovenia pre schvaľovanie vznetových motorov montovaných do poľnohospodárskych a lesných traktorov a do necestných pojazdných strojov, pokiaľ ide o emisie znečisťujúcich látok z motora dostupné online
 6. Elektronická riadiaca jednotka [online]. sospd.edupage.org, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online.
 7. a b ZURSCHMEIDE, Jeffrey et al.. BMW 3-Series (E36) 1992 – 1999 (How to Build and Modify). Forest Lake : CarTech Inc, 2016. 144 s. ISBN 978-1-61325-217-8. S. 49.
 8. FABRY, Tomáš. Príručka pre VAZ 1117, 1118, 1119 [online]. tomasfabry.sk, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu.
 9. BENNETT, Sean. Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel & Computerized Management Systems. 5. vyd. Boston : Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-57855-5. S. 1109.
 10. Opel Insignia – Používateľská príručka [online]. Opel, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online. Archivované 2014-08-15 z originálu. s. 220
 11. NOONAN, Mike. How to Use and Upgrade to GM Gen III LS-Series Powertrain Control Systems. North Branch : CarTech Inc, 2013. 144 s. ISBN 978-1-61325-055-6. S. 142.
 12. BENNETT, Sean. Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel & Computerized Management Systems. 5. vyd. Boston : Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-57855-5. S. 1110.
 13. a b Ing. Jan KUBELKA soudní znalec – Zkratky [online]. jankubelka.cz, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online.
 14. 770 dampr CAT(ERPILLAR) [online]. celysvet.cz, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online. s. 10
 15. Electronic Crash Data in Heavy Trucks and Buses [online]. meaforensic.com, [cit. 2017-03-28]. Dostupné online.
 16. Řáda, Ivan. Anglicko-český letecký slovník. Voznice: Leda. ISBN 80-85927-92-6. s. 139
 17. ROZHODNUTIE KOMISIE z 13. septembra 2007 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES (Vec COMP/E-2/39.142 –Toyota) [oznámené pod číslom K(2007) 4273] (2007/831/ES) [online]. telecom.gov.sk, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu.
 18. KRENČEY, Ivan, a kol. Slovensko-nemecký [a] nemecko-slovenský automobilový slovník : pre veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, pracovníkov autoservisov a vodičov. Bratislava : Centrum cudzích jazykov, [1996]. ISBN 80-967110-4-0. s. 208
 19. RIBBENS, William B.; MANSOUR, Norman P.. Understanding Automotive Electronics. 6.. vyd. [s.l.] : Newnes, 2003. ISBN 978-0-7506-7599-4. s. 242
 20. BANISH, Greg. Engine Management (Advanced Tuning). North Branch : CarTech Inc, 2007. ISBN 978-1-932494-42-6. s. 9
 21. řídící jednotka motoru. In: Technický slovník naučný 7 R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 190.
 22. ubik. Riadiaca jednotka (ECU) – poruchy a kabeláž vozidla [online]. autorubik.sk, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online.
 23. HROMÁDKO, Jan; a kolektiv. Spalovací motory (Komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol). [s.l.] : Grada Publishing, 2011. 296 s. ISBN 978-80-247-7478-7. s. 124
 24. Programovateľný motor manažment | Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU [online]. uamt.fei.stuba.sk, [cit. 2017-04-09]. Dostupné online.
 25. Automobilová technika pre vzdelávanie a rekvalifikáciu – Výuka v diagnostickom a praktickom laboratóriu [online]. didactic.sk, [cit. 2017-04-09]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu.
 26. MECHATRONIKA PŘEHLED PROBLEMATIKY PRO STROJAŘE [online]. docplayer.cz, [cit. 2017-04-09]. Dostupné online. s. 134
 27. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL v MHD – Vstřikovací zařízení vznětových motorů [online]. kds.vsb.cz, [cit. 2017-04-09]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu.
 28. CarSpector.com. Engine management system – Automotive dictionary and encyklopedia – all about cars, motorcycles, engines etc. – CarSpector [online]. carspector.com, [cit. 2017-03-29]. Dostupné online.
 29. HILLIER, Victor Albert Walter; COOMBES, Peter. Hillier's Fundamentals of Motor Vehicle Technology. [s.l.] : Nelson Thornes, 2004. ISBN 978-0-7487-8082-2. , s. 189, 319
 30. Electronic Engine Management [online]. en.volkswagen.com, [cit. 2017-04-09]. Dostupné online. (Poznámka: Text hesla je zhodný s textom hesla Engine Control Unit)
 31. GREANEY, Cathal. Electronic Engine Tuning. [s.l.] : [s.n.], 2012. ISBN 978-1-291-09470-1. kap. 1.2
 32. Ford Focus návod na obsluhu [online]. navody.ford-focus.cz, [cit. 2017-03-31]. Dostupné online.
 33. RepairPal. PCM (Power Train Control Module) [online]. repairpal.com, 2009-01-20, [cit. 2017-03-31]. Dostupné online.
 34. BMW Motorrad Slovenská Republika [online]. bmw-motorrad.sk, [cit. 2017-03-29]. Dostupné online.
 35. Interone Worldwide GmbH. BMW technický lexikón: VANOS/Double-VANOS [online]. bmw.com.hr, [cit. 2017-03-29]. Dostupné online. Archivované 2017-04-11 z originálu.
 36. Interone Worldwide GmbH. Optimalizace výkonu. [online]. bmw.com.pt, [cit. 2017-03-29]. Dostupné online.
 37. Interone Worldwide GmbH. BMW Technology Guide : Digital Motor Electronics (DME) [online]. bmw.com, [cit. 2017-03-29]. Dostupné online.
 38. Interone Worldwide GmbH. BMW Technology Guide : Digital Diesel Electronics (DDE) [online]. bmw.com, [cit. 2017-03-29]. Dostupné online.
 39. digital motor electronics. In: LANE, Keith. Automotive A-Z (Lane’s complete dictionary of automotive terms). [s.l.] : Veloce Publishing Ltd, 2011. 352 s. ISBN 978-1-84584-419-6.
 40. MILO, Martin. Riadiaca jednotka motora: Ako sa prejavujú jej poruchy? [online]. AUTORIDE | Web o autách, 2017-03-19, [cit. 2023-02-14]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Engine control unit na anglickej Wikipédii.