Paradox je výrok, ktorý zdanlivo vychádza z pravdivých premís a vedie k nelogickému, zjavne chybnému záveru alebo pozorovaniu, čo je na prvý pohľad neintuitívne.

Zoznam niektorých paradoxov upraviť