Parný kotol je technické zariadenie na výrobu prehriatej pary požadovaného tlaku a teploty. Je to uzatvorená nádoba zvyčajne z ocele, do ktorého je privádzaná voda. Kotol sa ohrieva teplom získaným spaľovaním paliva - dreva, zemného plynu, nafty, mazutu atď.., alebo elektrickým ohrevom. Prehriatim vody pod zvýšeným tlakom vzniká prehriata para, ktorá ďalej slúži ako nosič tepla pre vykurovanie, alebo ako zdroj energie pre parnú turbínu.

Pomocné zariadenia parného kotla

upraviť

Rozdelenie kotlov

upraviť

Pozri aj

upraviť