Pasíva (účtovníctvo)

Pasíva (jednotné číslo pasívum) sú zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov. [1]. Pasíva sú opak aktív.

Delia sa na:

Podrobnosti o časti pasív nazývanej aj zdroje krytia majetku pozri v článku zdroje krytia majetku.

ZdrojUpraviť

  • Kotulič, R.: Finančná analýza podniku, 2010

ReferencieUpraviť

  1. Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve