Patina je jemná vrstva na povrchu kovu, ktorá vzniká oxidáciou na vzduchu, alebo to môže byť aj na povrchu drevených povrchov vzniknutých používaním a ošúchavaním. Je to vrstva opotrebenia povrchu nejakého predmetu. Patina vzniká aj zanášaním a ukladaním špiny iných častí na povrchu. Patina na kove je zlúčenina rôznych chemických zlúčenín a oxidov, vznikajúcich počas vystavenia poveternostným vplyvom. Patina tiež poukazuje na zmeny akosti materiálu , ktoré vyplývajú z používania určitého predmetu.

Patina obmedzuje prístup k odkrytým miestam. Hlavná výhoda patiny na bronzových povrchoch je, že skorodovaná časť zabraňuje ďalšej korózii a tak vzniká ochranný film na povrchu. Takto prirodzene skorodovaný povrch je odolný aj proti mechanickému namáhaniu a neopadá. Chemický proces nanášania patiny sa volá patinovanie.

Zelený povrch, ktorý je viditeľný na medi a bronze sa volá medienková patina, a je to zoxidovaná vrstva medi, teda uhličitan medný. Zelená akosť textúry povrchu je vytvorená pomalou chemickou reakciou medi , produkujúcou jednoduché uhličitany. Túto metódu možno použiť na medených povrchoch, alebo na zliatinách obsahujúcich meď, ako napríklad bronz a mosadz.

Aplikovanie patiny upraviť

 
Bronzová patinovaná socha žeriava

Umelci a kováči často úmyselne pridávajú patinu ako časť originálneho dizajnu a dekorácie nábytku, aby navodili dojem staroby na nových predmetoch. Široký výber chemických produktov, dáva možnosť výroby patiny. Často sú používané hlavne umelcami na povrchovú úpravu pre ich farebné podanie. Vystavenie chloridom sa sfarbuje do zelena a napríklad sírne zložky sfarbujú do hneda. Pre urýchlenie patinácie sa predmety vystavujú teplu. Farebný rozsah od pieskovcovej žltej k tmavej modrej, červenej a čiernej, niektorí ľudia vylepšujú leskom, ktorý dodá povrchu hĺbku.

Význam upraviť

Okrem estetického výrazu a praktickej hodnoty patiny, sú experti, ktorý tvrdia že objekt má hodnotu s nepoškodenou patinou, lebo je to súčasť starnutia a tým je to dôkaz historickej hodnoty.

„Patina je jediná vec, ktorá sa stane objektom v priebehu veku. Zárez v nohe stola, škrabanec na povrchu stola, strata vlhkosti vo farbe, praskliny v glazúre taniera. Všetky tieto veci dotvárajú obraz premetu a dodávajú mäkší výraz.“
– Israel Sack

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Patina