RNDr. Peter Pavol Bartoš (* 11. jún 1901, Stará Turá – † 18. december 1975, Bratislava) bol slovenský pedagóg a matematik.

Peter Pavol Bartoš
slovenský pedagóg a matematik
Narodenie11. jún 1901
Stará Turá, Slovensko
Úmrtie18. december 1975 (74 rokov)
Bratislava, Slovensko

Život upraviť

Narodil sa v Starej Turej, vo vtedajšom okrese Trenčín. Životná dráma P. P. Bartoša je svojím záujmom o matematiku svojrázne zaujímavá a pozoruhodná. Už počas gymnaziálneho štúdia sa venoval matematike. Okolnosti mu však neumožnili ďalšie štúdium. A tak po maturite v roku 19211922 absolvoval v Martine kurz pre notárov. Tu sa dostal do styku s Ústredím slovenských ochotníckych divadiel. Po skončení notárskeho kurzu stal sa prvým tajomníkom ÚSOD, pričom spolupracoval so Štefanom Krčmérym, redigoval edíciu Slovenský divadelný ochotník, pestoval čulé styky s pridruženými krúžkami. Notárom bol viac ako 10 rokov – naposledy v Bratislave-Petržalke. Pre očnú chorobu odišiel do výslužby a začal v Brne študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity. Po ukončení štúdia v roku 1936 pôsobil na gymnáziách v Rimavskej Sobote, v Tisovci, v Banskej Bystrici a v Zlatých Moravciach. K jeho žiakom patrila napr. aj B. Kolibiarová. V roku 1961 po druhýkrát a natrvalo odišiel do penzie.

Zomrel 18. decembra 1975 v Bratislave.

Dielo upraviť

P. P. Bartoš uplatnil svoje odborné znalosti a pedagogické skúsenosti pri tvorbe učebníc matematiky pre stredné školy a aj ako autor úloh pre Matematickú olympiádu. Publikoval desiatky odborných a pedagogických prác, čím sa podieľal na zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky. V publikačnej činnosti veľmi tvorivo pokračoval aj po odchode do dôchodku. Vedecké práce z oblasti elementárnej geometrie a teórie čísel uverejňoval v Matematickom časopise a v Časopise pro pěstování matematiky. Bol členom redakčnej rady časopisu Matematika v škole. Za úspešnú odbornú a pedagogickú činnosť bol vyznamenaný medailou J. A. Komenského, JSMF mu v roku 1975 udelila titul Zaslúžilý člen.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.