Pirimifos-metyl

chemická zlúčenina

Pirimifos-metyl (obchodný názov Actellic; systematický názov: O-(2-dietylamín-6-metylpyrimidín-4-yl)-O,O-dimetyl-fosfortioát) je pyrimidínový derivát dimetylesteru kyseliny tiofosforečnej (organofosfát), používaný ako insekticíd.

Chemická štruktúra
Actellic

Pyrimifos-metyl je žltkastá, vo vode nerozpustná kvapalina, naopak dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách. Používa sa na likvidáciu škodcov v potravinárskom priemysle (sklady potravín, cukrová repa, bobuľoviny a ďalšie) ale aj hmyzu prenášajúceho choroby v ľudskej populácii (komáre, muchy, vši a pod.). Má toxické účinky na včely; toxicita pre cicavce je nízka, bez dôkazov mutagénneho, karcinogénneho, neurotoxického či teratogénneho účinku.

Externé odkazyUpraviť

  • Smernica Komisie 2007/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zahrnúť etoprofos, pirimifos-metyl a fipronil do zoznamu účinných látok [online]. Európska Komisia, 16. august 2007, [cit. 2012-09-18]. Dostupné online.

ZdrojeUpraviť