Teratogén

Teratogén je fyzikálny alebo chemický faktor prostredia (napr. chemická látka, žiarenie atď.), ktorý vyvoláva vznik malformácie, vrodenej poruchy či narušenie vývoja určitého orgánu alebo celého organizmu počas embryonálneho či fetálneho vývoja plodu.

Teratogén môže vyvolať potrat alebo poškodenie plodu. Niektoré teratogény pôsobia predovšetkým na jeden orgánový systém (ide napr. o neurotropizmus či kardiotropizmus), iné postihujú celý organizmus. Tieto vývojové poruchy postihujú stavbu jednotlivých orgánov, ich funkciu a/alebo rast.

Skúmaním vývojových porúch sa zaoberá veda teratológia (z gréckeho τέρας (genitív τέρατος), vo význame netvor a λόγος, slovo).

Niektoré dokázané ľudské teratogényUpraviť

  • Metabolická nevyrovnanosť:

alkoholizmus, diabetes, nedostatok kyseliny listovej, fenylketonúria, reumatologické ochorenia...

  • Lieky a chemikálie:

cytostatiká, niektoré antiepileptiká, ťažké kovy, enalapril, tetracyklíny, talidomid, polychlórované bifenyly, dioxíny, herbicídy, kokaín, alkohol, organické zlúčeniny ortuti...

  • Infekcie:

vírus rubeoly, herpes vírus, cytomegalovírus, syfilis, toxoplazmóza, listéria...

  • Ionizujúce žiarenie:

jadrové zbrane, rádioizotopy, rádioterapia...

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Teratogén