Embryo alebo zárodok (v užšom zmysle) (z gr.: έμβρυον) je jedna z prvých fáz ontogenetického (individuálneho) vývoja (vývoja jedinca) eukaryotického organizmu.

Embryo v botanike Upraviť

V botanike je embryo súčasť semena. Semeno obsahuje ešte zásobné látky, z ktorých môže embryo čerpať energiu a prvotný stavebný materiál pri klíčení a vývoji klíčku rastlinky.

Embryo v zóologii Upraviť

Pri stavovcoch ide o obdobie od prvého rozdelenia zygoty pokým sa nevyvinie na fétus. Embryonálne obdobie zahŕňa ryhovanie, vznik moruly, vznik blastocysty, diferenciáciu, nidáciu,... U človeka ide o obdobie od 2. do 8. (alebo 10.) týždňa intrauterinného vývoja, kedy sa tvorí z dvoch zárodočných listov zárodočný terčík a tvoria sa hlavné orgánové základy.

Pozri aj Upraviť

Iné projekty Upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Embryo