Vajíčko

rozlišovacia stránka

Vajíčko alebo ovulum alebo ovum môže byť:

  • v zoológii alebo anatómii: (zrelá) živočíšna či ľudská vajcová bunka (v širšom zmysle spolu s jej ochrannými obalmi), pozri pod vajcová bunka
  • v botanike: viacbunkový útvar v kvete semenných rastlín obsahujúci zárodočný miešok a v ňom vajcovú bunku, pozri vajíčko (botanika)

Vajíčko môže byť aj:[1]

  • malé vajce
  • vajce (napr. veľkonočné vajíčko)
  • vec podobná (malému) vajcu (napr. vajíčko na čaj)
  1. vajíčko. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 819.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.