Kokaín

chemická zlúčenina
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu kokaín pozri kokaín (rozlišovacia stránka).

Kokaín je práškovitá, biela, kryštalická hmota najrozšírenejšia ako droga. Ide o alkaloid z juhoamerického kra koky pravej.

Kokaín
Kokaín
Kokaín
Kokaín
Kokaín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C17H21NO4
Systematický názov Metylester kyseliny (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-2-karboxylovej
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 303,358 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 50-36-2
PubChem 446220
ChemSpider 10194104
SMILES CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@@H](C(OC)=O)[C@@H]OC(C3=CC=CC=C3)=O)C2
3D model (JSmol) Interaktívny 3D model
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Voľná báza kokaínu, crack, vzniká zmiešaním s alkalickým činidlom (najčastejšie sódou, ale používa sa napríklad aj vápno alebo prášok do pečiva), ďalej s éterom alebo menej častým čpavkom a následnou tepelnou úpravou. Na výrobu 1 kg kokaínu je potrebných 100-170 kg lístkov.

Kokaín prvýkrát vyrobil nemecký chemik Albert Niemann v roku 1860. V roku 1862 bola spustená komerčná výroba v nemeckom meste Darmstadt firmou Merck.

Pravidelné podávanie kokaínu je návykové. Užívatelia sa môžu stať psychicky závislí na jeho somatických a mentálnych účinkoch, čo vedie k zvyšovaniu dávok kokaínu pre udržanie alebo zvýšenie týchto účinkov. Riziko závislosti je obzvlášť vysoké po kokaíne vo forme cracku.

Účinky kokaínu na telo človeka upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kokaín
  •   Wikislovník ponúka heslo Kokaín