Čpavok

chemická zlúčenina

Čpavok, alebo hydroxid amónny je vodný roztok amoniaku s potenciálnym vzorcom NH4OH, no rozpúšťaním amoniaku vo vode dochádza k disociácii:

Čpavok
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec [NH4]+[OH]-
Synonymá čpavková voda, hydroxid amónny
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 35,04 g/mol
Teplota topenia −57,5 °C
Teplota varu −37,7 °C
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R34, R50
Vety S S1, S2, S26, S36, S37, S39, S45, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
COR
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1336-21-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
NH3 + H2O NH4+ + OH

a molekulu NH4OH je nemožné izolovať. Maximálna koncentrácia je 35,6% NH3 pri 15,6 °C a so zvyšovaním teploty amoniak z roztoku uniká. pH 1M roztoku je 11,63.

PoužitieUpraviť

Čpavok s koncentráciou 1  –  3 % sa nachádza v čistiacich pristriedkoch. Rovnako sa používa na výrobu chloramínu, dezinfekčného prostriedku. V potravinárstve je známy pod označením E527.