Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodárska výroba môže byť:

  1. poľnohospodárstvo. In: Pyramída č. 143. 1983. S. 4575
  2. Závarská, Zuzana; Širá, Elena; Bednárová, Ľudmila (2012), Analýza finančnej a ekonomickej pozície agrárneho sektora Slovenskej republiky : Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 12, ISBN 978-80-555-0696-8, https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zavarska2/, dost. 2022-03-28 
  3. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. (Poznámka: Uvedená definícia je zhodná s definíciou poľnohospodárstva uvedenou napríklad v hesle poľnohospodárstvo v IV. zväzku Encyklopédii Slovenska na str. 407 )
  4. „poľnohospodárstvo“, Encyklopédia Slovenska, IV. N – Q, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1980, str. 407 
  5. PRŮCHA, V. Hospodárske dejiny Československa. 1974. S. 553, 554
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.