Podhradský potok (prítok Omastinej)

Podhradský potok je potok vo východnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to ľavostranný prítok Omastinej, má dĺžku 4,4 km a je tokom VII. rádu.

Podhradský potok

(prítok Omastinej)

Potok
Zdrojnica Rokoš, Nitrické vrchy
Ústie Omastiná, Uhrovské Podhradie
Dĺžka 4,4 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-167
Číslo recipienta 4-21-11-1030
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Tečie v Strážovských vrchoch, kde pramení v podcelku Nitrické vrchy, v časti Rokoš, na juhojuhozápadnom svahu vrchu Rokoš (1 009,9 m n. m.) v lokalite Kamenné Zrubiská, v nadmorskej výške približne 600 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na severozápad, pri samote Zengová sa stáča a pokračuje západným smerom. Na hornom toku sa niekoľkokrát vlní, na strednom toku sa esovito stáča a vytvára výrazný ohyb prehnutý na sever. Ďalej priberá krátky ľavostranný prítok prameniaci severozápadne od hradného brala hradu Uhrovec a stáča sa severozápadným smerom. Na dolnom toku vteká do výbežku Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina a preteká intravilánom obce Uhrovské Podhradie. Napokon sa oblúkom stáča na sever a severozápadne od obce, pri osade Karolintál, ústi v nadmorskej výške cca 291 m n. m. do Omastinej.