Podtlakové uzatváranie rán

Podtlakové uzatváranie rán (vacuum assisted closure, VAC) je metodika používaná v chirurgii na urýchlenie, alebo zlepšenie hojenia chronických, zle sa hojacích rán.

Spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fóliou a aplikácii kontrolovaného podtlaku na lokalitu rany.

Súčasťou VAC zariadenia je čierna polyuretánová špongia alebo biela poly-vinyl-alkoholová mäkká špongia. Čierna špongia s priemerom pórov 600μm je viac účinná, biela špongia s priemerom pórov 400μm sa používa ak granulačné tkanivo prerastá do čiernej špongie, alebo ak pacient čiernu špongiu pre bolesť netoleruje. Špongia je upravená podľa veľkosti rany a vložená do rany. Evakuačná hadička s bočnými dierkami je vložená do špongie rovnobežne s kožou. Vďaka použitiu špongií s otvorenými pórmi je aplikovaný podtlak rovnomerne rozložený na celú lokalitu rany. Rana so špongiou a drénom sú následne prelepené nepriedušnou fóliou. Drén spája penu v rane s VAC pumpou. VAC pumpa je počítačom riadená podtlaková pumpa so široko nastaviteľnými parametrami produkovaného podtlaku.

VAC terapia pracuje na princípe rovnomerného pôsobenia podtlaku na lokalitu rany. Podtlak odstraňuje z rany prebytočnú tekutinu, dilatuje novo sa vytvárajúce kapiláry, odstraňuje z rany infekčný agens a špongia navyše mechanicky stimuluje spodinu rany, teda granulačné tkanivo, k rýchlejšiemu rastu.

Mechanizmus účinku VAC terapie teda môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

  • zabezpečenie vlhkého prostredia rany
  • zlepšenie manažmentu výpotku
  • odstránenie infekčného agens
  • vzostup teploty v rane
  • mechanická stimulácia buniek granulačného tkaniva

VAC terapia zďaleka nie je v súčasnosti u nás ani vo svete štandardnou terapiou hojenia. Mnohé štúdie ju však odporúčajú ako podpornú liečbu pri chronicite hojenia. Treba ale zdôrazniť individuálny prístup ako pri jej indikácii, tak aj pri voľbe jednotlivých parametrov jej aplikácie.

Iné projektyUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • TOPORCER, T; RADOŇÁK, J. Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie. Časopis lékařů českých, 2006, roč. 145, čís. 9, s. 702–707. Dostupné online. PMID 17091725.
  • LAMBERT, K V; HAYES, P; MCCARTHY, M. Vacuum assisted closure: a review of development and current applications. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, marec 2005, roč. 29, čís. 3, s. 219–226. DOI10.1016/j.ejvs.2004.12.017. PMID 15694791. (po anglicky)