Pohánka

rozlišovacia stránka

Pohánka môže byť:

ZdrojeUpraviť

  1. a b MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 216.
  2. Ohsako T, Li C. Classification and systematics of the Fagopyrum species. Breed Sci. 2020;70(1):93-100. doi:10.1270/jsbbs.19028 [1]
  3. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s.
  4. HABOVŠTIAK, A.: Názvy pohánky (Fagopyrum) v slovenčine a v slovanských jazykoch. In: Slavica Slovaca 19, 1984, č.3. [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied., 1984. 810 s. Dostupné online. S. 242.
  5. pohánka. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok III : O – P (pochytka). Bratislava : Veda, 1994. 653 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0429-2.
  6. Hermenegild rytir Jirecek ze Samokova. Slovenske Noviny. (Slowakische Zeitung.) Red. D. Lichard ... H. Jirecek. [s.l.] : Mechitaristen, 1861. 626 s. Dostupné online. S. 251.
  7. Z našej prírody : rastlíny, horniny, minerály, skamenelíny. 2. dopl. vyd. Bratislava : Príroda, 1984. 401 s. S. 108.
  8. pohánka. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0900-6. S. 908.
  9. pohánka. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 227.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.