Polpriamka (nesprávne polopriamka) je časť priamky, ktorá vznikne jej rozdelením jedným bodom.

Bod, ktorý rozdelil priamku, sa nazýva počiatočný bod polpriamky. Polpriamka je určená svojim počiatočným bodom a ľubovoľným bodom ležiacim na polpriamke, rôznym od počiatočného bodu. Tento bod nazývame pomocný bod.

Matematický zápis polpriamky: . Polpriamka sa znázorňuje rovnou čiarou od počiatočného bodu smerujúcou cez pomocný bod ďalej.

Polpriamka je opačná k danej polpriamke vtedy, ak leží na rovnakej priamke s danou polpriamkou, má s danou polpriamkou rovnaký počiatočný bod, ale má opačný smer. Tzn. opačné polpriamky majú spoločný práve jeden bod, ktorý je zároveň ich spoločným počiatočným bodom. Pre rozlíšenie smeru v matematickom zápise sa používa šípka smerujúca opačným smerom:

je opačná polpriamka k .

Zjednotenie polpriamky a k nej opačnej polpriamky je priamka.

Ak máme na priamke dva body potom prienik polpriamok a je úsečka .[1]

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. M. BILLICH - M. TRENKLER. Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2013, [cit. 2013-06-30]. ISBN 978-80-561-0058-5.