Povesť (literatúra)

Povesť je nie veľmi dlhý žáner prozaickej epiky, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, v rozpore s historickou skutočnosťou, s pútavým dejom. V súčasnosti je termín takmer výlučne vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. V minulosti sa ako "prostonárodná povesť" označovala ľudová rozprávka.

Základnou rozličnosťou je, že povesť sa opiera o skutočnosť (Bratislavsky hrad, Svätopluk....), kým rozprávka má celý dej vymyslený.

Povesť je podobná rozprávke, má jednoduchý dej a je krátka.

Povesti rozdeľujeme na:

  • heraldické - vysvetľujú pôvod erbov
  • miestne - vzťahujú sa k nejakému miestu
  • historické - rozprávajú o významných udalostiach národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti
  • fantastické - rozprávajú o magických bytostiach, javoch.

Pozri ajUpraviť