Príroda (časopis)

Príroda bol časopis, ktorý vydávala Matica slovenská v Martine v rokoch 19461950. Vychádzal vo formáte A4. V časopise boli publikované články, ktoré boli antropologického, botanického, entomologického, mykologického, poľovníckeho, ale aj iného zamerania. V niektorých číslach boli i biografické údaje o prírodovedcoch. Publikovali tu amatérski, ale i vysoko erudovaní profesionálni prírodovedci zo Slovenska i iných krajín. Časopis bol doplnený mnohými čierno-bielymi obrázkami. V období rokov po druhej svetovej vojne vyplnil v tom čase na Slovensku medzeru v prírodovedne zameraných časopisoch.

Svoje články tu uvádzali takí odborníci, ako napr.: Prof. Dr. Dimitrij Andrusov, Prof. Dr. Jozef Augusta, Ján Martin Novacký, Prof. MUDr. Jozef Florián Babor, Anton Emil Smutný, Vojtech Drexler, Jozef Staněk, MUDr. Ján Ilavský, RNDr. Ján Gulička, Prof. Dr. Rudolf Lukáč, Prof. Dr. Oskár Ferianc, František Jozef Turček, prof. Andrej Reiprich, JUDr. Valerián Depta, Dr. Karol Domin, Milan Šimák, Ladislav Korbel a mnohí iní.

Časopis redigovali RNDr. Ivan Zmoray, RNDr. Ján Futák, RNDr. Rudolf Lukáč a RNDr. Ján Martin Novacký.

Prvý ročník vyšiel v roku 1946, druhý ročník v roku 1947, tretí ročník v roku 1948, štvrtý ročník v rokoch 1948-1949 a piaty ročník v rokoch 1949-1950.