Pražská zmluva (1973)

Pražská zmluva je označenie pre Zmluvu o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka (po nemecky Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland). Zmluva bola podpísaná 11. decembra 1973 v Prahe, do platnosti vstúpila po výmene ratifikačných listín v Bonne dňa 19. júla 1974 a v októbri 1974 bola publikovaná ako vyhláška č. 94/1974 Zb.

Obsah zmluvyUpraviť

Pražská zmluva bola pokračovaním tzv. nemeckej východnej politiky (Ostpolitik) a nadväzovala na predtým uzavrené zmluvy Nemecka so ZSSR a Poľskom. Hlavným sporným bodom zmluvy bolo označenie Mníchovskej dohody z roku 1938. Nemecko uznávalo jej neplatnosť, zatiaľ čo Česko-Slovensko trvalo na formulácii neplatnosť od samého počiatku.

Pretože sa však Nemecko v prípade druhej formulácie obávalo následkov štátoprávneho i súkromnoprávneho charakteru, bol vo výslednom texte presadený nemecký „mäkší“ variant, uznávajúci Mníchovsku dohodu za neplatnú. Z takejto formulácie nevyplývali žiadne negatívne právne dôsledky pre žiadnu zo strán, ani materiálne nároky Česko-Slovenska. Ďalšími významnými bodmi zmluvy je zrieknutie sa násilia a uznanie nedotknuteľnosti hraníc. Tieto formulácie museli byť prispôsobené Varšavskej zmluve.

Podpísania zmluvy sa zúčastnili hlavy vlád oboch krajín Willy Brandt a Lubomír Štrougal a ministri zahraničných vecí Walter Scheel a Bohuslav Chňoupek. Zmluvou boli znovu nadviazané diplomatické styky medzi Česko-Slovenskom a Nemeckou spolkovou republikou. Oba štáty zároveň vyslovili záujem rozvíjať svoje vzájomné vzťahy v oblasti hospodárstva, vedy, vedeckotechnických stykov, kultúry, ochrany prostredia, športu, dopravy a iných stykov.

SudetyUpraviť

Pražská zmluva sa vyhla sporným otázkam kompenzácie občanov Česko-Slovenska a práv sudetských Nemcov odsunutých z Česko-Slovenska po druhej svetovej vojne. Pražská zmluva sa tak stretla s nesúhlasom a sklamaním odsunutých.

Externé odkazyUpraviť