Priečny rez v technike označuje skutočný, alebo teoretický (technický výkres) rez výrobkom v smere kolmom na jeho os.