Prof. Josefa Kliky Přírodopis názorný pro školu i dům

Prof. Josefa Kliky Přírodopis názorný pro školu i dům je menej známa, dnes už takmer zabudnutá knižná práca, ktorej autorom je český entomológ, pedagóg a botanik Josef Klika. Podľa slov autora bola práca určená „ku potřebě učitelův i žákův, polních hospodářův, zahradníkův, lesníkův, sběratelův broukův a přátel přírodních věd vůbec“. Pozostáva z dvoch častí, obe vyšli v nakladateľstve I. L. Kobera v Prahe.

Prvá časť Upraviť

Prvá časť nesie názov Motýlové: soustavný popis motýlů v střední Evropě, zvláště v Čechách žijících, jakož housenek a pup. Má 348 strán textu a obsahuje 13 xylografických vyobrazení motýľov a jednu čiernobielu litografickú prílohu. Vyšla v roku 1870. Patrí dnes už k zriedkavejším, málo dostupným prácam o motýľoch, ktorých význam je skôr iba zberateľský, ako entomologický.

Druhá časť Upraviť

Druhá časť nesie názov Brouci: soustavný popis brouků ve střední Evropě, zvláště v Čechách žijících, se zvláštním vzhledem ku škodě, kterou brouci a jejich larvy činí. Vyšla v roku 1873, má 448 strán a 8 listov farebných príloh.