Program Ranger bola séria amerických mesačných sond v 60. rokoch 20. storočia bez ľudskej posádky, ktorá mala získať prvé fotografie mesačného povrchu v záverečnej fáze letu tesne pred dopadom. Úspešné boli len posledné sondy série, ktoré vyslali tisíce snímok. Na posledných záberoch sond bolo vidieť detaily menšie ako 1 m. Ukázali množstvo dovtedy neviditeľných malých kráterov v oblastiach mesačných morí a umožnili presnejšie určiť závislosť počtu kráterov na jednotku plochy od ich polomeru.

Ranger 1

Program bol rozdelený na niekoľko blokov. V každom štartovalo niekoľko takmer identických sond, pretože sa počítalo s tým, že niektoré z nich havarujú. V prvých dvoch blokoch, ktoré mali dohromady päť sond, však neuspela ani jediná z nich.

Iné projekty

upraviť