Protón-protónový cyklus

Protón-protónový cyklus (protónovo-protónová reakcia, p-p cyklus) je cyklus jadrových reakcií, pri ktorých sa v konečnom dôsledku premenia jadrá vodíka 1H na jadrá hélia 4He. Protón-protónový cyklus je základným zdrojom žiarivej energie vo hviezdach, ktorých hmotnosť veľmi nepresahuje hmotnosť Slnka.

Schéma prvej možnosti priebehu protón-protónového cyklu začína zrážkou dvoch protónov (H), pričom jeden z nich sa mení na neutrón a vzniká deutérium (D), elektrónové neutríno (νe) a pozitrón (e+). Pri zrážke deutéria s ďalším protónom vzniká izotop hélia 3He a fotón gama žiarenia. Zrážkou dvoch takýchto izotopov vzniká výsledný produkt, 4He, pričom sa uvoľňujú dva protóny, ktoré môžu vstúpiť do ďalšej reakcie.

Prebieha postupne nasledujúcimi čiastkovými reakciami (v zátvorke sa uvádza množstvo energie uvoľnenej pri jednotlivých reakciách):

..... (+1,44 MeV)
..... (+5,49 MeV)
..... (+12,86 MeV)


alebo


..... (+1,59 MeV)
..... (+0,86 MeV)
..... (+17,35 MeV)


alebo


..... (+0,13 MeV)
..... (+17,98 MeV)
..... (+0,09 MeV)

Pri vzniku jedného atómu hélia (He) sa uvoľní vo forme gama žiarenia celková energia okolo 26,2 MeV, čo je približne 4,2.10-12 J (zvyšok sa uvoľní vo forme elektrónových neutrín νe). Protón-protónový reťazec sa uplatňuje v centrálnych oblastiach hviezd pri teplotách 6,5-16 miliónov K.

Pozri aj

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.