Protohistorické obdobie

Protohistorické obdobie (iné názvy: protohistória, raná/včasná dejinná doba, raná/včasná doba dejinná) je obdobie v dejinách, v ktorom daná kultúra ešte nemala vyvinuté písmo, avšak jej existenciu opisujú písomnosti iných kultúr.

Na území Slovenska sa začína príchodom Keltov (450/400 pred. Kr. - začiatok laténskej doby) alebo so začiatkom železnej doby (850/800/750/700 pred Kr.) a končí sa okolo roku 800/863 po Kr. (Nitrianske kniežatstvo resp. Veľká Morava, príchod Konštantína a Metoda).