prstence Neptúna sú zoskupenia drobných čiastočiek obiehajúci okolo Neptúna v tvare disku. Tieto prstence sú známe tým že nie sú sústavné ako to je pri iných planétach. Sú rozdelené do oblúkov. Tieto oblúky ako aj prstence boli nazvané podľa objaviteľov a spoluobjaviteľov planéty Neptún

Prstence Neptúna

Toto je zoznam prstencov planéty Neptún.

Názov Vzdialenosť od stredu Neptúna (km) Šírka (km) Pomenovaný po
1989 N3R (Galle) 41 900 15 Johann Galle
1989 N2R (Leverrier) 53 200 15 Urbain Le Verrier
Lassellov prstenec 55 400 - William Lassell
Aragov prstenec 57 600 - François Arago
1989 N1R (Adams) 62 930 menej ako 50 John Couch Adams
Oblúk rovnosti ("Vedúci" oblúk) 62 900 - sloboda (motto Francúzska)
Oblúk rovnosti ("Ekvidistantný" oblúk) 62 900 - rovnosť (motto Francúzska)
Oblúk bratstva ("Nasledujúci" oblúk) 62 900 - bratstvo (motto Francúzska)
Oblúk odvahy 62 900 - odvaha