Pucov je potok na dolnej Orave, na území okresu Dolný Kubín.[1] Je to ľavostranný prítok Oravy, meria 9,4 km a je tokom IV. rádu.

Pucov
potok
Zdrojnica Malé lány, Oravská vrchovina
Ústie Orava, Medzibrodie nad Oravou
Dĺžka 9,4 km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-04-049
Číslo recipienta 4-21-04-8571,-8573
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Oravskej vrchovine[2], v lokalite Malé lány, v nadmorskej výške 762 m n. m., medzi obcami Osádka a Malatiná.

Opis toku upraviť

Najprv tečie na sever, sprava priberá prítok prameniaci západne od kóty 792 m, následne sa stáča severozápadným smerom. Z ľavej strany potom priberá prítok z oblasti Vaľkovej, nasleduje prítok (2,6 km) pretekajúci obcou Pokryváč a Pucov preteká rovnomennou obcou, kde priberá ďalšie dva pravostranné prítoky prameniace západne od obce Pribiš a ľavostranný prítok zo severozápadného svahu Vlčinca (746,6 m n. m.). Za obcou sa zarezáva do flyšového pásma s odkryvom paleogénnych zlepencov na pravom brehu (PP Pucovské zlepence), z ľavej strany priberá prítok zo severovýchodného svahu Šoltýskeho vrchu (780,8 m n. m.) a stáča sa viac severoseverozápadným smerom. ďalej preteká cez osady Vyšný Mlyn a Nižný Mlyn, kde priberá krátky pravostranný prítok zo severozápadného svahu Muráňa (719,5 m n. m.) a tiež dlhší ľavostranný prítok (2,8 km) spod Zadného Krnáča (738,5 m n. m.). Nasledujú ďalšie prítoky: sprava prítok spod Vrchných lánov, zľava prítok (521,2 m n. m.) zo severného svahu Čela (717,8 m n. m.), znovu sprava prítoky z oblasti Roľkova a zo západného svahu Turíkovho Žiaru (851,5 m n. m.), pričom sa zároveň výrazným oblúkom prehnutým na sever postupne stáča na juh. Napokon preteká obcou Medzibrodie nad Oravou, tu sa v nadmorskej výške cca 487 m n. m. vlieva do Oravy.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-25]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-22]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-25]. Dostupné online.