MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, (* 30. 4. 1969, Bardejov) je slovenský lekár, zakladateľ lekárskej subšpecializácie intervenčná algeziológia na Slovensku. Od roku 2013 je predsedom Sekcie intervenčnej algeziológie (SIA) pri Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB).

Róbert Rapčan
slovenský intervenčný algeziológ, anesteziológ a intenzivista
Róbert Rapčan
Narodenie30. apríl 1969 (54 rokov)
Bardejov
BydliskoBardejov
Alma materJesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského
Profesiaintervenčný algeziológ, anesteziológ a intenzivista

V roku 2013 ako prvý lekár zo Slovenska splnil odborné kritériá pre udelenie titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) od svetovej organizácie World Institut of Pain (WIP)[1], ktorým sú deklarované profesijné kompetencie lekára v intervenčných technikách pre liečbu bolesti. O tri roky neskôr bol menovaný do pozície FIPP Examiner – člen skúšobnej komisie a examinátor medzinárodných skúšok FIPP[2]. Od roku 2019 je členom poradného výboru medzinárodného edukačného portálu PainCast pre lekárov zaoberajúcich sa liečbou bolesti.

Profesijný životopis upraviť

Začiatok profesijnej dráhy upraviť

Po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine začal v roku 1993 profesijnú dráhu ako anestéziológ a intenzivista v nemocnici sv. Jakuba v Bardejove. V roku 1997 získal štipendium Ruth Crawford Mitchel Scholarship v Presbytarian University Hospital v Pittsburghu v USA. Tu získal iniciálnu edukáciu v regionálnej anestézii, pôrodnej anestézii a analgézii a intervenčnej algeziológii. Po návrate z USA v roku 1998 etabloval ako druhý lekár na Slovensku koncept pôrodnej epidurálnej analgézie v NsP Sv. Jakuba v Bardejove a ako prvý lekár na Slovensku koncept spinálnej anestézie pri cisárskych sekciách. Stal sa pionierom regionálnej anestézie najprv s použitím neurostimulátora, neskôr s ultrazvukovou navigáciou. Na Slovensku ako prvý predstavil blokádu nervus ischiadicus vo fossa poplitea ako regionálnu anesteziologickú techniku pre operácie na dolnej končatine.

Zahraničné pobyty a klinická prax upraviť

V roku 2000 absolvoval študijný pobyt v nemocnici Allgemeines Krankenhaus vo Viedni pod vedením profesora Stephana Kaprala a Waltera Klimschu. Získal prvé vedomosti o ultrazvukom navigovaných nervových blokádach. V tom istom roku prijal pracovný kontrakt vo Švédsku v Norrlands University Hospital v Umeå. Tu ako prvý lekár vo Švédsku začal budovať koncept regionálnej anestézie s využitím ultrazvukovej navigácie. Absolvoval tiež študijný pobyt v kanadskom Toronte u Dr. Vincenta Chana, ktorý patrí medzi zakladateľov metódy ultrazvukovej navigácie, a komplexné vzdelávanie v ultrazvukových technikách u Dr. Petra Marhofera vo Viedni. Od roku 2000 pôsobil viac než 16 rokov vo Švédsku, predovšetkým v Norrlands University Hospital v Umeå a  General Hospital Hudiksvall. V Umeå a v švajčiarskom Lausanne absolvoval taktiež edukáciu v RTG navigovaných intervenčných technikách pre diagnostiku a liečbu bolesti pod vedením Dr. Sherdila Natha a profesora Sebastiana Reiza.

V rokoch 2005 až 2010 bol vedúcim lekárom oddelenia anestéziológie a intervenčnej liečby bolesti v nemocnici United Kingdom Specialist Hospital vo Veľkej Británii. V období 2008 až 2010 zastával funkciu medicínskeho riaditeľa nemocnice Shepton Mallet NHS Treatment Centre[3]. V tomto období začal úzko spolupracovať s Dr. Teodorom Goroszeniukom a jeho pracovnou skupinou v oblasti neuromodulačnej liečby. Niekoľko rokov pôsobil ako inštruktor na kurzoch intervenčných techník liečby bolesti v Londýne.

Založenie a rozvoj segmentu intervenčnej algeziológie na Slovensku upraviť

Po čiastočnom návrate zo Švédska v roku 2010 implementoval do podmienok slovenskej a českej medicíny ako priekopník inovatívnych metód nový typ diagnostiky a liečby komplikovaných bolestivých stavov, ktorý zásadne zmenil doterajší prístup v liečbe bolesti. Položil tak základy specializačného pododboru intervenčnej algeziológie, liečby bolesti s využitím miniinvazívnych, neuromodulačných a perkutánnych endoskopických výkonov. Vznik Sekcie intervenčnej algeziologie (SIA), kde bol zvolený za predsedu, schválilo 12.6.2012 Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) pri Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB).

Je spoluzakladateľom postgraduálneho certifikačného programu pre pracovnú činnosť „Neurointervenčná liečba bolesti“, ktorý bol vytvorený v súčinnosti so SIA, SSŠLB, Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou (SNS) a Slovenskou rádiologickou spoločnosťou (SRS), s cieľom zavedenia systematického vzdelávania a certifikácie kompetencií v intervenčných technikách. Program bol schválený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v novembri 2019.

Založenie pracovísk intervenčnej liečby bolesti upraviť

Od roku 2010 vybudoval na Slovensku pracoviská intervenčnej liečby bolesti R-Clinic, s postupným presahom znalostnej platformy do ďalších európskych krajín. Táto platforma je v súčasnosti aplikovaná v sieti špecializovaných nezávislých klinických zariadení EuroPainClinics s pôsobnosťou na Slovensku (Bratislava, Bardejov, Košice), v Česku (Praha, Brno), Švédsku (Umeå), a v spolupracujúcich klinických zariadeniach v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku[4][5]. MUDr. Rapčan pôsobí vo funkcii medicínskeho riaditeľa.

Profesijná špecializácia upraviť

Od roku 1993 sa venoval anesteziológii a intenzívnej medicíne, liečba bolesti je však viac než 10 rokov primárnym záujmom jeho profesijného smerovania. Okrem RTG navigovaných diagnostických a terapeutických techník liečby bolesti, rádiofrekvenčných a kryodenervačných techník (prerušenie dráhy bolesti deštrukciou senzorických nervov teplom alebo zmrazením) je taktiež zakladateľom konceptu perkutánnych (cez kožu vedených) endoskopických výkonov na spinálnych štruktúrach v rámci celkového segmentu intervenčnej liečby bolesti na Slovensku a v Česku. Prvé perkutánne endoskopické operácie na medzistavcovej platničke vykonal aj vo Švédsku[6].

Významne sa podieľal na zavedení prvého komplexného programu neuromodulačnej liečby bolesti na Slovensku so zameraním na implantácie miechových stimulátorov. Etabloval implantácie vysokofrekvenčných miechových stimulátorov, neskôr taktiež bezdrôtových stimulátorov. V rokoch 2019 a 2020 vykonal, v spolupráci s operačným tímom Neurochirurgickej kliniky Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave[7] a Nemocnice svätého Michala v Bratislave, prvé implantácie miechového neurostimulátora metódou Th9 DRG obojstranne pri komplikovanej bolesti chrbta a sakrálne retrográdne implantácie pri komplikovanej panvovej bolesti[8].

Pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť upraviť

Podieľa sa na vysokoškolskej výučbe intervenčných techník pri liečbe bolesti. Okrem pripravovaného certifikačného programu „Neurointervenčná liečba bolesti“, ktorého výučba bude prebiehať na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, subkatedre Algeziológie, je spoluzakladateľom a vyučujúcim pregraduálnej výučby predmetu Algeziológia na LF Univerzity P. J. Šafaríka v Košiciach a spoluzakladateľom a vyučujúcim pregraduálnej výučby predmetu Klinická aplikovaná anatómia / Klinická ultrazvuková anatómia v spolupráci s Anatomickým ústavom P. J. Šafaríka v Košiciach.

Je odborným garantom a hlavným inštruktorom medzinárodných kadaverových workshopov na technické aspekty pokročilých intervenčných techník na chrbtici podľa znalostnej platformy EuroPainClinics organizovaných v spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity J. A. Komenského v Bratislave.

Podieľa sa na činnosti pre vývoj, výskum a aplikáciu modelov meraní a algoritmov pre návrh a realizáciu klinických skúšok v spolupráci s Ústavom merania Slovenskej akadémie vied.

Venuje sa odbornému publikovaniu v tuzemských a medzinárodných karentových periodikách a intenzívnej prednáškovej činnosti na Slovensku aj v zahraničí[9][10][11]. Je recenzentem karentovaného odborného periodika The Ukrainian Journal of Pain.

Hovorí plynule anglicky, švédsky, rusky a poľsky.

Odborné členstvá upraviť

 • Slovenská sekcia intervenčnej algeziológie (SIA) – zakladajúci člen a predseda
 • Spine Intervention Society (SIS)
 • World Institute of Pain (WIP)
 • International Neuromodulation Society (INS)
 • European Society of Regional Anaesthesia (ESRA)
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB)
 • Poľská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti

Osobný život upraviť

Je ženatý, jeho manželka je lekárkou v odbore dermatovenerológie a estetickej medicíny. Má dve dospelé dcéry. Voľný čas venuje športovým aktivitám ako triatlon, bežecké lyžovanie, cyklistika, beh a diaľkové plávanie. Zúčastňuje sa aj viacerých medzinárodných pretekov (Ironman, Half Ironman, Vasov beh, Švédska klasika). Je vyznávačom metódy Wima Hofa, kde spolupracuje s inštruktorom tejto metódy Martinom Thámom[12], a totálneho plávania (Total Immersion), kde spolupracuje s Tomášom Vojtěchovským, zakladateľom tejto metódy v Česku. V obľube má Kena Folletta, Daniela Silvu, Jozefa Kariku a Stiega Larssona.

Zdroje upraviť

 1. Prestížne menovanie MUDr. Róberta Rapčana, FIPP [online]. [Cit. 2016-07-07]. Dostupné online.
 2. Róbert Rapčan jmenován examinátorem pro FIPP [online]. [Cit. 2016-07-08]. Dostupné online.
 3. Robert Rapcan - Former Medical Director at UK Specialist Hospitals Ltd. [online]. Relationship Science, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 4. Pain management, neuromodulation and ultrasound meetings in Poland [online]. LONDON PAIN FORUM, 22.6.2019, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 5. Split: prvi put izvedena metoda liječenja križobolje Disc-FX [online]. Slobodna Dalmacija, 12.5.2014, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 6. First case of transforaminal endoscopic spine surgery in Sweden [online]. MaxMoreSpine, 23.6.2017, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 7. Ako prví na Slovensku sme začali implantovať svetovo najmenší stimulátor miechy [online]. Univerzitná nemocnica Bratislava, 11.5.2017, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 8. VALO, Peter. Nová možnosť pre odstránenie chronických bolestí chrbtice (strana 15) [online]. Lekárske Noviny, 3/2020, [cit. 2020-05-18]. S. 16. Dostupné online.
 9. 3rd International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation [online]. Interventional Pain Medicine & Neuromodulation, 2.12.2012, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 10. International Faculty [online]. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o., Bardejov, 11.5.2013, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 11. Pain management, neuromodulation and ultrasound meetings in Poland [online]. The Interventional Section of the Polish Association for the Study of Pain, 5.12.2016, [cit. 2020-05-18]. Dostupné online.
 12. THÁM, Martin. Doktori si WHM vyskúšali a odporúčajú ju [online]. [Cit. 2020-05-18]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť