Rakovina prostaty je všeobecné označenie zhubného ochorenia mužskej pohlavnej žľazy predstojnice, známejšej pod názvom prostata. V laickej a často i odbornej literatúre sa pod označením rakovina prostaty obvykle myslí karcinóm prostaty; iné typy sú totiž veľmi vzácne. Väčšina rakovinových ochorení prostaty má pomalý priebeh, no vyskytujú sa aj agresívne a rýchlo sa šíriace formy. Tak ako aj iné druhy, aj rakovina prostaty môže časom metastázovať (rozšíriť sa) do ďalších častí tela, najčastejšie do lymfatických uzlín alebo kostí. Prejavuje sa bolesťami, ťažkosťami pri močení, poruchami erekcie a ďalšími problémami pri pohlavnom styku. Ďalšie symptómy sa prejavujú v neskorších štádiách choroby. Najčastejšie vzniká u mužov vo veku nad päťdesiat rokov. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí genetická predispozícia a obezita.

Na Slovensku je rakovina prostaty tretím najčastejším onkologickým ochorením u mužov.[1]

Rozdelenie

upraviť

Rakovina prostaty sa delí predovšetkým histologicky na množstvo typov a subtypov, z ktorých je suverénne najčastejší adenokarcinóm:[2]

 • karcinóm
  • adenokarcinóm
  • adenoidný bazocelulárny tumor
  • adenoskvamózny karcinóm
  • bazaloidný karcinóm
  • karcinoid/dobre diferencovateľný neuroendokrinný tumor
  • karcinosarkóm
  • svetlobunkový adenokarcinóm
  • veľkobunkový neuroendokrinný karcinóm
  • malobunkový neuroendokrinný karcinóm
  • mucinózny adenokarcinóm
  • skvamocelulárny karcinóm
  • uroteliálny karcinóm
 • angiosarkóm
 • ektomezenchymóm
 • embryonálny rabdomyosarkóm
 • leiomyosarkóm
 • lymfóm
 • phyllodes tumor
 • PNET
 • solitárny fibrózny tumor
 • stromaálny sarkóm
 • synoviálny sarkóm
 • nediferencovateľný pleomorfný sarkóm
 • yolk sac tumor

Výskyt

upraviť

Rakovina prostaty je druhé najčastejšie zhubné nádorové ochorenie mužov v Spojených štátoch; častejšia je už iba rakovina kože. Predpokladaný počet nových prípadov v roku 2016 je viac ako 180 000, teda takmer 11% všetkých novo diagnostikovaných zhubných nádorových ochorení. Predpokladaný počet úmrtí v tom istom roku sa odhaduje na viac ako 26 000, čo je cca 4,4% všetkých úmrtí na zhubné nádorové ochorenia. Počet novozistených prípadov i počet úmrtí má v USA klesajúcu tendenciu; napriek tomu bol odhadovaný počet mužov trpiacich týmto ochorením v roku 2013 takmer 3 milióny. Šanca, že americký muž dostane počas svojho života rakovinu prostaty je 14% (každý siedmy), pričom priemerný vek diagnózy je 66 rokov.[3]

Na Slovensku je situácia ohľadne presnosti a dostupnosti štatistík zložitejšia. K dispozícii sú iba staršie štatistické dáta z roku 2009. V tomto roku bolo diagnostikovaných 1801 nových prípadov, čo je 11,5% všetkých novo diagnostikovaných zhubných nádorových ochorení. Zomrelo 54 pacientov, čo sú 3% všetkých úmrtí na zhubné nádorové ochorenia.[4] Tendenciou je rastúci počet novo diagnostikovaných ochorení a stagnujúca úmrtnosť. V roku 2007 bol karcinóm prostaty 4. najčastejším zhubným nádorovým ochorením mužov na Slovensku.[5]

Rizikové faktory

upraviť

Najvýznamnejším rizikovým faktorom rakoviny prostaty je vek. Jej výskyt začína veľmi strmo stúpať v siedmej dekáde života a až 80% pacientov je starších ako 65 rokov. Vyššie riziko je u černochov pôvodom z Afriky, najmä u tých, ktorí žijú vo vyspelých krajinách. 2,5-násobne vyššie riziko vzniku má muž, ktorého prvostupňový príbuzný trpí na karcinóm prostaty.[6]

K rizikovým faktorom prostredia patrí fajčenie, obezita (predovšetkým u černochov), požívanie červeného mäsa, mliečnych bielkovín, stravy bohatej na tuk a pitie kávy.

Ekonomické dopady

upraviť

Ekonomické dopady karcinómu prostaty nie sú na Slovensku vyčíslené. V Spojených štátoch boli celkové odhadované náklady na liečbu tejto diagnózy v roku 2010 cca 12 miliárd dolárov. Vzhľadom k starnutiu populácie sa predpokladá, že budú mať naďalej stúpajúcu tendenciu.[7]

Príznaky

upraviť

Vo včasných štádiách je ochorenie bezpríznakové. Pokročilejšie formy sa môžu prejaviť oslabením prúdu moču, krvou v ejakuláte, nepríjemnými pocitmi až bolesťou v oblasti panvy, bolesťou kostí a poruchou erekcie. Tieto príznaky sú v mnohom podobné benígnej hyperplázii prostaty a nie je preto možné iba na ich základe odlíšiť zhubné a nezhubné ochorenie prostaty.

Laboratórny skríning

upraviť

Základom laboratórneho skríningu je zisťovanie hladiny PSA (prostatický špecifický antigén).

Prognóza

upraviť

Päťročné prežívanie v USA je vysoké a dosahuje takmer 98,9%; šance sa významne znižujú u prípadov s metastázami, kde klesá na 29,3%.[3]

Referencie

upraviť
 1. Hlava P. et all. Zhubné nádory v SR - vybrané epidemiologické ukazovatele. Národné centrum zdravotníckych informácií (2010): 3-13 *pdf
 2. Prostate gland and seminal vesicles [online]. www.pathologyoutlines.com, [cit. 2017-03-11]. Dostupné online.
 3. a b Cancer of the Prostate - Cancer Stat Facts [online]. seer.cancer.gov, [cit. 2017-03-11]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ REGISTER SR. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009 [online]. NCZI, 2015, [cit. 2017-03-11]. Dostupné online. Archivované 2018-11-30 z originálu.
 5. ONDRUŠOVÁ, M; ONDRUŠ, D. Karcinóm prostaty – vývoj incidencie a mortality na Slovensku v porovnaní so zahraničím. Onkológia (Solen), roč. 8, čís. 1, s. 29-31. Dostupné online. Archivované 2018-11-30 z originálu.
 6. Prostate Cancer - Risk Factors and Prevention | Cancer.Net. Cancer.Net, 2012-06-25. Dostupné online [cit. 2017-03-13]. (po anglicky)
 7. MARIOTTO, Angela B.; ROBIN YABROFF, K.; SHAO, Yongwu. Projections of the Cost of Cancer Care in the United States: 2010–2020. JNCI Journal of the National Cancer Institute, 2011-01-19, roč. 103, čís. 2, s. 117–128. PMID 21228314 PMCID: PMC3107566. Dostupné online [cit. 2017-03-13]. ISSN 0027-8874. DOI10.1093/jnci/djq495.