Na Wikipédii som pod týmto názvom od 7. marca 2015. Zatiaľ sa venujem prevažne drobným úpravám.

Thumbup.svg Títo redaktori si myslia, že tento redaktor je pre Wikipédiu veľkým prínosom:
Mravcek.png
Udeľujem ti tohto mravčeka za snahu o rozvoj Wikipédie svojou mravenčou prácou. :-)
Pe3kZA 11:45, 13. apríl 2019 (UTC)