Redaktor:LacoR/Zoznamy kultúrnych pamiatok

Diskusie na túto tému niekde indeUpraviť

Predchádzajúca diskusia ku kultúrnym pamiatkam:

 • diskusia, ktorú som inicioval pri ostatnom redizajne a úprave zoznamov
 • novootvorená diskusia o potrebe aktualizácie údajov a prípadného technického a užívateľského vylepšenia zoznamov. Bola otvorená v redaktorskej diskusii z dôvodu, aby som si ozrejmil niektoré možnosti. Pred nejakou väčšou akciu bude diskusia v nejakom "verejnejšom" fóre.
 • diskusia na nemeckej wikipédii s Karl Gruberom - po nemecky

otvorené otázky a body na diskusiuUpraviť

 • Je potrebné zachovať doterajšie číslovanie pamiatok - problémom sú pamiatky, ktoré majú za podlomením "0". Na webe pamiatky.sk v jednotlivých kartách objektov je skoro vždy zobrazené "/1". V excelových tabuľkách je zatiaľ zachované "/0". Ak by sa 0 zmenili aj na wiki na 1 tak je problém na commons, kde majú jednotlivé fotky ID podľa doterajšieho systému. (skôr pre protokol, keďže momentálne sa zdá, že s týmto nie je problém)
 • Zoznamy v Bratislave - podľa mestských častí tak ako v Košiciach?
 • použite štandardnej šablóny pre zemepisné súradnice
v upravených šablónach som nahradil doteraz používanú šablónu {{Coordinate}}, ktorá sa používa len v týchto zoznamoch a bola prenesená (asi nie celkom úplne) z nemeckej wikipédie, tu bežne používanou šablónou {{Súradnice}}. Keďže táto nerieši prípad, ak nie sú zadané súradnice, tak doterajšiu funkcionalitu - žlto označený text som nahradil textom "Súradnice chýbajú,

doplňte ich prosím!". Kategorizáciu som zatiaľ nedoriešil.

 • postup pri novovyhlásených pamiatkach
identifikované objekty je potrebné doplniť do príslušných zoznamov. Identifikácia môže byť netriviálna, záleží od postupu ako sa budú aktualizovať údaje
 • postup pri zrušených, resp. prečíslovaných pamiatkach
V nemeckej wikipédií presúvajú zrušené/zaniknuté pamiatky do samostatnej tabuľky na záver zoznamu, napríklad de:Liste der denkmalgeschützten Objekte in Weer
 • pomenovania šablón doteraz sú pomenované "Monuments ... SK". Pre jednoduchosť testovania a aby som neporušil doterajšie zoznamy, tak postupne vytváram s názvom "Kultúrne pamiatky na Slovensku ...". Keď bude všetko hotové, tak sa dohodne, ktoré názvy sa budú používať, či pôvodné, alebo nové. Bolo by dobré zjednotenie, ale kam je mi dosť jedno. . Možno riešiť v súvislosti so zrušenými pamiatkami, ktoré by volali staré šablóny a ostatné by volali nové šablóny.


To doUpraviť

 • doriešiť kategorizáciu ak nie sú súradnice

pre botaUpraviť

samozrejme až keď bude všetko dohodnuté

{{Monument intro-SK
    | PUSR web id obec = {{Kultúrne pamiatky na Slovensku - odkaz obec| <!-- kód obce/mestskej časti BA a KE/mesta podľa štatistického úradu --> }} 
    | PUSR web id okres = {{Kultúrne pamiatky na Slovensku - odkaz| <!-- kód okresu podľa štatistického úradu --> }} <!--
    | PUSR web id kraj = {{Kultúrne pamiatky na Slovensku - odkaz| <!-- prvé číslo z kódu kraja podľa štatistického úradu --> }} 
    }}

testovacie stránkyUpraviť

odkaz na aktuálnu stránku Zoznam kultúrnych pamiatok v Martine (mesto na Slovensku)
na tejto stránke je aktuálny stav úprav, bez zásadných úprav v dátach stránky, nové dáta sú ťahané zo šablóny {{Kultúrne pamiatky na Slovensku - dáta}}. Momentálne hľadám možnosť ako minimalizovať volanie tejto dátovej šablóny, resp. riešim otázku pri aká veľkosť dátovej šablóny je únosná.

Novovytvorené šablónyUpraviť

šablóna, ktorá dodáva dáta prevzaté z PÚ. Momentálne len základná kostra a jediná jej podšablóna s dátami okresu Martin: {{Kultúrne pamiatky na Slovensku - dáta/506}}
dopĺňa na záver zoznamu odsek "Iné projekty" a šablónu {{projekt}}. Určená na doplnenie botom do každého článku medzi referencie a navigačnú šablónu.
už v používaní - zisťuje kód obce použitý na www.pamiatky.sk, pre lepší odkaz v referenciách - aby sa rovno zobrazil zoznam pamiatok príslušnej obce/mesta
!doriešiť Bratislavu - články sú podľa okresov, na webe pamiatky.sk sa pracuje s miestnymi časťami ako obcami. Košice sú v poriadku.


zásadne zmenené šablónyUpraviť

šablóny budem vytvárať v mojom užívateľskom priestore (alebo na pieskovisku šablón)

predchádzajúca verzia tejto stránkyUpraviť

Tu sú rôzne moje poznámky a úvahy k zoznamom:

Momentálne testujem šablóny aj na Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Necpaly (okres Martin).

 1. Monument intro-SK by sa mala vsunúť do každého článku, teraz je vsunutá do Monuments tablehead-SK - asi pomocou bota, ale môže to zostať aj takto
 2. kategórie miesto bez súradníc SK a landmark - asi niečo prevzaté z de a nie celkom preložené - čo s tým?
 3. Dohodnúť (wiki)ID pre súhrnné NKP - aké ID sa má odovzdať na nahranie do commons a celkovo čo s id typu xxx-yyyy/0 - na commons je toho dosť v šablóne {{pusr}}

Práca pre botaUpraviť

 • zmazať obsah parametra Názov (táto položka by sa mala ručne doplniť, ak nie je tak vložiť položku PUSR unifikovaný názov PO
 • zmazať parameter Unifikovaný názov NKP
 • vložiť parameter PUSR ID 1 - hlavné číslo
 • vložiť parameter PUSR ID 2 - číslo za podlomením, ak nula tak nič
 • vložiť parameter PUSR obec - pre adresu
 • vložiť parameter PUSR unifikovaný názov PO (obsah totožný s terajším parametrom názov)
 • vložiť parameter PUSR unifikovaný názov NKP
 • vložiť parameter PUSR bližšie určenie PO
 • vložiť parameter PUSR zaužívaný názov PO

Šablóny v testovaní a vytváraníUpraviť