Redaktor:LacoR/Zoznam kultúrnych pamiatok v Martine (mesto na Slovensku)

Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Martin v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Rok vzniku Autor Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné s pomníkom
Dodat. popis: Malá Fatra-hodinovka

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-3219/0
pamiatky.sk
1964 Unifikovaný názov PO: MIESTO PAMÄTNÉ S POMNÍKOM
Zaužívaný názov PO: delo na Hodinovke
Bližšie určenie PO: partizánska brigáda
Unifikovaný názov NKP: MIESTO PAMÄTNÉ S POMNÍKOM
Číslo ÚZPF: 3219/0Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Bernolákova ul., 2
Dodat. popis: Mudroňova ul.

KÚ: Martin

49°03′43″S 18°55′05″V / 49,061943°S 18,918191°V / 49.061943; 18.918191
506-649/1
pamiatky.sk
1892-1893 architekt z Budapešti,stavitelia Tomašek a Schulz Ľ. Unifikovaný názov PO: ŠKOLA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: štátna meštianka, obchodná akad
Bližšie určenie PO: chodbová,nárožná
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 649/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Bernolákova ul., 2
KÚ: Martin

49°03′43″S 18°55′05″V / 49,061943°S 18,918191°V / 49.061943; 18.918191
506-649/2
pamiatky.sk
1969 Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: sov., franc.,čsl. partizáni
Bližšie určenie PO: SNP,sov.voj.
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 649/2Dom župný Nahrať súbor Dom župný Daxnerova ul., 2
Dodat. popis: Divadelná ul,Nám.SNP

KÚ: Martin

49°03′46″S 18°55′14″V / 49,062874°S 18,920651°V / 49.062874; 18.920651
506-579/0
pamiatky.sk
17./18.st. Unifikovaný názov PO: DOM ŽUPNÝ
Zaužívaný názov PO: Turčianska galéria,župný dom
Bližšie určenie PO: nárožný
Unifikovaný názov NKP: DOM ŽUPNÝ
Číslo ÚZPF: 579/0Divadlo pamätné Nahrať súbor Divadlo pamätné Divadelná ul., 1
Dodat. popis: ul.A.kmeťa

KÚ: Martin

49°03′55″S 18°55′17″V / 49,065145°S 18,921486°V / 49.065145; 18.921486
506-590/1
pamiatky.sk
1888-1890 Bulla B. Unifikovaný názov PO: DIVADLO PAMÄTNÉ
Zaužívaný názov PO: Divadlo SNP, Národný dom
Bližšie určenie PO: nárožné
Unifikovaný názov NKP: DIVADLO A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 590/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Divadelná ul., 1
Dodat. popis: fasáda do ul.A.Kmeťa

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-590/2
pamiatky.sk
1947 Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: pam. tabuľa padlým v SNP
Bližšie určenie PO: padlí v SNP 6
Unifikovaný názov NKP: DIVADLO A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 590/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Divadelná ul., 11
KÚ: Martin

49°03′58″S 18°55′19″V / 49,066138°S 18,921981°V / 49.066138; 18.921981
506-2101/0
pamiatky.sk
19.st. Unifikovaný názov PO: DOM REMESELNÍCKY PAMÄTNÝ
Zaužívaný názov PO: 1875-1940, spisovateľ
Bližšie určenie PO: solitér,Tajovský J.G
Unifikovaný názov NKP: DOM REMESELNÍCKY PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2101/0Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Divadelná ul., 23
KÚ: Martin

49°04′00″S 18°55′21″V / 49,066795°S 18,922373°V / 49.066795; 18.922373
506-2102/0
pamiatky.sk
pol.19.st. Unifikovaný názov PO: DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ
Zaužívaný názov PO: Beňuškovský dom
Bližšie určenie PO: prejazdový
Unifikovaný názov NKP: DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2102/0
prvé provizórne sídlo Matice slovenskejFotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný ID 506-2100/1 sa nenašlo, ID 506-2100/1 sa nenašlo
Dodat. popis: ID 506-2100/1 sa nenašlo

KÚ: ID 506-2100/1 sa nenašlo

49°03′59″S 18°55′20″V / 49,066254°S 18,922094°V / 49.066254; 18.922094
506-2100/1
pamiatky.sk
ID 506-2100/1 sa nenašlo ID 506-2100/1 sa nenašlo Unifikovaný názov PO: ID 506-2100/1 sa nenašlo
Zaužívaný názov PO: ID 506-2100/1 sa nenašlo
Bližšie určenie PO: ID 506-2100/1 sa nenašlo
Unifikovaný názov NKP: ID 506-2100/1 sa nenašlo
Číslo ÚZPF: ID 506-2100/1 sa nenašlo/ID 506-2100/1 sa nenašlo
Tento objekt sa nenachádza v databáze Pamiatkového úradu k 1.1.2014.
Objekt bol buď vyradený zo zoznamu kultúrnych pamiatok,
alebo mu bolo pridelené iné číslo.Tabuľa pamätná s reliéfom Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom ID 506-2100/2 sa nenašlo, ID 506-2100/2 sa nenašlo
Dodat. popis: ID 506-2100/2 sa nenašlo

KÚ: ID 506-2100/2 sa nenašlo

49°03′59″S 18°55′20″V / 49,066254°S 18,922094°V / 49.066254; 18.922094
506-2100/2
pamiatky.sk
ID 506-2100/2 sa nenašlo ID 506-2100/2 sa nenašlo Unifikovaný názov PO: ID 506-2100/2 sa nenašlo
Zaužívaný názov PO: ID 506-2100/2 sa nenašlo
Bližšie určenie PO: ID 506-2100/2 sa nenašlo
Unifikovaný názov NKP: ID 506-2100/2 sa nenašlo
Číslo ÚZPF: ID 506-2100/2 sa nenašlo/ID 506-2100/2 sa nenašlo
Tento objekt sa nenachádza v databáze Pamiatkového úradu k 1.1.2014.
Objekt bol buď vyradený zo zoznamu kultúrnych pamiatok,
alebo mu bolo pridelené iné číslo.Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Hviezdoslavova ul., 5
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2103/0
pamiatky.sk
1935 Unifikovaný názov PO: DOM PAMÄTNÝ
Zaužívaný názov PO: 1896-1960, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Hronský J.C
Unifikovaný názov NKP: DOM PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2103/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom spolkový Hviezdoslavova ul., 21
Dodat. popis: ul.Paulínyho-Tótha

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-592/0
pamiatky.sk
1929-1932 Pacl Ján Unifikovaný názov PO: DOM SPOLKOVÝ
Zaužívaný názov PO: Sociálny dom,Živena
Bližšie určenie PO: chodbový,nárožný
Unifikovaný názov NKP: DOM SPOLKOVÝ
Číslo ÚZPF: 592/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múzeum Kmeťa A. ul., 2
Dodat. popis: Mudroňova ul.-nárožie

KÚ: Martin

49°03′55″S 18°55′12″V / 49,065382°S 18,920088°V / 49.065382; 18.920088
506-576/0
pamiatky.sk
1906-1908 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: MÚZEUM
Zaužívaný názov PO: Múzeum Andreja Kmeťa
Bližšie určenie PO: nárožný
Unifikovaný názov NKP: MÚZEUM
Číslo ÚZPF: 576/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Kmeťa A. ul., 4
Dodat. popis: Mudroňova ul.

KÚ: Martin

49°03′56″S 18°55′09″V / 49,065502°S 18,919144°V / 49.065502; 18.919144
506-588/0
pamiatky.sk
1923 Palkovič J. (firma Hlavaj-Palkovič-Uličný) Unifikovaný názov PO: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA
Zaužívaný názov PO: Advokátska komora
Bližšie určenie PO: chodbová,nárožná
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA
Číslo ÚZPF: 588/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný pamätný Kuzmányho ul., 34
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-578/0
pamiatky.sk
1956-1958 Klein Ivan Unifikovaný názov PO: VILA PAMÄTNÁ S ATELIÉROM
Zaužívaný názov PO: Ateliér Martina Benku
Bližšie určenie PO: solitér,Benka M.
Unifikovaný názov NKP: VILA PAMÄTNÁ S ATELIÉROM
Číslo ÚZPF: 578/0Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Kuzmányho ul., 36
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-587/0
pamiatky.sk
1928-1930 Mann,Morávek (projekt), Hlavaj J.,Palkovič J.,Uličný-stav.fi Unifikovaný názov PO: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA
Zaužívaný názov PO: Hasičský dom
Bližšie určenie PO: solitér
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA
Číslo ÚZPF: 587/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový i. Kuzmányho ul., 35
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-593/1
pamiatky.sk
1920 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: DOM BYTOVÝ I.
Zaužívaný názov PO: Tatradomy
Bližšie určenie PO: schodiskový,solitér
Unifikovaný názov NKP: DOMY BYTOVÉ-SÚBOR
Číslo ÚZPF: 593/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový ii. Kuzmányho ul., 37
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-593/2
pamiatky.sk
1920 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: DOM BYTOVÝ II.
Zaužívaný názov PO: nájomný dom
Bližšie určenie PO: schodiskový,solitér
Unifikovaný názov NKP: DOMY BYTOVÉ-SÚBOR
Číslo ÚZPF: 593/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múzeum Malá Hora, 2
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-572/1
pamiatky.sk
1929-1932 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: MÚZEUM
Zaužívaný názov PO: 2. budova Slov. národ. múzea
Bližšie určenie PO: solitér
Unifikovaný názov NKP: MÚZEUM S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 572/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Malá Hora, 2
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-572/2
pamiatky.sk
1933-1934 Vanek J. Unifikovaný názov PO: ZÁHRADA
Zaužívaný názov PO: muzeálna záhrada, botanická záh
Bližšie určenie PO: botanická
Unifikovaný názov NKP: MÚZEUM S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 572/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Schodisko prístupové s terasami Malá Hora, 2
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-572/3
pamiatky.sk
1929-1932 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: SCHODISKO PRÍSTUPOVÉ S TERASAMI
Zaužívaný názov PO: muzeálne schody
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: MÚZEUM S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 572/3Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Gymnázium Malá Hora, 3
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-11209/0
pamiatky.sk
1936-1942 Fuchs B., Rado L., Šilinger K. Unifikovaný názov PO: GYMNÁZIUM
Zaužívaný názov PO: Gymnázium V. Paulínyho-Tótha
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: GYMNÁZIUM
Číslo ÚZPF: 11209/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola pamätná Malá hora, 5
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/1
pamiatky.sk
1922-1924 Jurkovič D., Pácl J. Unifikovaný názov PO: ŠKOLA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: Štefánikov ústav
Bližšie určenie PO: chodbová,solitér
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná ID 506-599/2 sa nenašlo, ID 506-599/2 sa nenašlo
Dodat. popis: ID 506-599/2 sa nenašlo

KÚ: ID 506-599/2 sa nenašlo

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/2
pamiatky.sk
ID 506-599/2 sa nenašlo ID 506-599/2 sa nenašlo Unifikovaný názov PO: ID 506-599/2 sa nenašlo
Zaužívaný názov PO: ID 506-599/2 sa nenašlo
Bližšie určenie PO: ID 506-599/2 sa nenašlo
Unifikovaný názov NKP: ID 506-599/2 sa nenašlo
Číslo ÚZPF: ID 506-599/2 sa nenašlo/ID 506-599/2 sa nenašlo
Tento objekt sa nenachádza v databáze Pamiatkového úradu k 1.1.2014.
Objekt bol buď vyradený zo zoznamu kultúrnych pamiatok,
alebo mu bolo pridelené iné číslo.Súsošie-vsa Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora, 5
Dodat. popis: nad vstupom

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/3
pamiatky.sk
1922-1924 Jurkovič D., Pácl J. Unifikovaný názov PO: SÚSOŠIE-VSA
Zaužívaný názov PO: 2 ženy v jednoduchom oblečení
Bližšie určenie PO: 2 ženy
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/3Súsošie-vsa Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora, 5
Dodat. popis: nad vstupom

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/4
pamiatky.sk
1922-1924 Jurkovič D., Pácl J. Unifikovaný názov PO: SÚSOŠIE-VSA
Zaužívaný názov PO: žena s dievčatkom
Bližšie určenie PO: žena s dievčatkom
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/4
Táto NKP sa skladá celkom z 10 objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.


Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Malá hora
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/5
pamiatky.sk
1922-25 Unifikovaný názov PO: ZÁHRADA
Zaužívaný názov PO: školská záhrada
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/5Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránami Malá hora, 5
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/6
pamiatky.sk
1922-24 Unifikovaný názov PO: OPLOTENIE S BRÁNAMI
Zaužívaný názov PO: oplotenie s bránami a sochami
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/6Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník s bustou Malá hora, 5
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/7
pamiatky.sk
1924 Mařatka Jozef, (Barták K.-odlial bustu) Unifikovaný názov PO: POMNÍK S BUSTOU
Zaužívaný názov PO: 1850-1937 politik, filozof
Bližšie určenie PO: Masaryk T.G.
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/7Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník s bustou Malá hora, 5
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/8
pamiatky.sk
1924 Mařatka Jozef, (Barták K.-odlial bustu) Unifikovaný názov PO: POMNÍK S BUSTOU
Zaužívaný názov PO: 1880-1919 politik, astronóm, gen
Bližšie určenie PO: Štefánik M.R.
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/8Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora, 5
Dodat. popis: na bráne oplotenia

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/9
pamiatky.sk
1924 Unifikovaný názov PO: SÚSOŠIE-VSA
Zaužívaný názov PO: žena s dieťaťom v náručí
Bližšie určenie PO: žena s dieťaťom
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/9Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora, 5
Dodat. popis: na bráne oplotenia

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-599/10
pamiatky.sk
1924 Unifikovaný názov PO: SÚSOŠIE-VSA
Zaužívaný názov PO: žena s dieťaťom v náručí
Bližšie určenie PO: žena s dieťaťom
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 599/10
Pre skrytie pamiatkových objektov, kliknite na skryť.
Priestor pamätný Nahrať súbor Priestor pamätný Memorandové nám.
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-651/1
pamiatky.sk
1861 Unifikovaný názov PO: MIESTO PAMÄTNÉ
Zaužívaný názov PO: pamätný priestor "Pod lipami"
Bližšie určenie PO: memorandové zhromaždenie
Unifikovaný názov NKP: MIESTO PAMÄTNÉ A RELIÉF
Číslo ÚZPF: 651/1Tabuľa pamätná s reliéfom Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom Memorandové nám.
Dodat. popis: Na fare-severná fasáda

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-651/2
pamiatky.sk
1932-1933 Koniarek J. Unifikovaný názov PO: RELIÉF FIGURÁLNY
Zaužívaný názov PO: memorandové zhromaždenie 1861
Bližšie určenie PO: memorandové zhromaždenie
Unifikovaný názov NKP: MIESTO PAMÄTNÉ A RELIÉF
Číslo ÚZPF: 651/2Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Memorandové nám., 15
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-575/1
pamiatky.sk
1834 Unifikovaný názov PO: GYMNÁZIUM PAMÄTNÉ
Zaužívaný názov PO: 1. nižšie ev. a. v. gymnázium
Bližšie určenie PO: ev.a.v.,matičné
Unifikovaný názov NKP: GYMNÁZIUM A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 575/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Memorandové nám., 15
Dodat. popis: Na budove gymnázia

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-575/2
pamiatky.sk
Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: pam. tabuľa matičného gymnázia
Bližšie určenie PO: matičné gymnázium
Unifikovaný názov NKP: GYMNÁZIUM A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 575/2Kostol Nahrať súbor Kostol Memorandové nám., 16
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-569/0
pamiatky.sk
1784 Unifikovaný názov PO: KOSTOL
Zaužívaný názov PO: tolerančný evanjelický kostol
Bližšie určenie PO: ev.a.v.
Unifikovaný názov NKP: KOSTOL
Číslo ÚZPF: 569/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Moyzesova ul., 11
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2583/0
pamiatky.sk
19./20.st. Unifikovaný názov PO: DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ
Zaužívaný názov PO: Centrum českej kultúry
Bližšie určenie PO: Horák J.,Horáková Anna
Unifikovaný názov NKP: DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2583/0Budova administratívna pam. Nahrať súbor Budova administratívna pam. Mudroňova ul., 1
KÚ: Martin

49°04′07″S 18°55′17″V / 49,068598°S 18,921525°V / 49.068598; 18.921525
506-574/1
pamiatky.sk
1924-1925 Palkovič J. Unifikovaný názov PO: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.
Zaužívaný názov PO: Matica slovenská
Bližšie určenie PO: Matica slovenská
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 574/1Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Mudroňova ul., 1
Dodat. popis: fasáda-vpravo od vstupu

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-574/2
pamiatky.sk
Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: 48 umučeným účastníkom SNP
Bližšie určenie PO: padlí v SNP 48
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 574/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Mudroňova ul.
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-574/3
pamiatky.sk
1875 Unifikovaný názov PO: ZÁHRADA
Zaužívaný názov PO: matičná záhrada
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 574/3Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie Mudroňova ul.
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-574/4
pamiatky.sk
1925 Unifikovaný názov PO: OPLOTENIE
Zaužívaný názov PO: oplotenie
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 574/4Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový iii. Novákova ul., 24
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-593/3
pamiatky.sk
1920 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: DOM BYTOVÝ III.
Zaužívaný názov PO: nájomný dom
Bližšie určenie PO: schodiskový,solitér
Unifikovaný názov NKP: DOMY BYTOVÉ-SÚBOR
Číslo ÚZPF: 593/3Cintorín pamätný Nahrať súbor Cintorín pamätný Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/1
pamiatky.sk
19.-20.st. Unifikovaný názov PO: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Zaužívaný názov PO: Národný cintorín
Bližšie určenie PO: národný
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/1Park Nahrať súbor Park Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/2
pamiatky.sk
19.st. Unifikovaný názov PO: PARK
Zaužívaný názov PO: park
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/2Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/84

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/3
pamiatky.sk
1957 Štefunko Fraňo (reliéf) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1909-1953, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Barč-Ivan Július
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/3Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/100

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/4
pamiatky.sk
1957,1973-1974 Štefunko Fraňo (socha z r.1957), Beisetzer Ladislav (náhr.) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1888-1971, maliar
Bližšie určenie PO: Benka Martin
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/4
Táto NKP sa skladá celkom z 63 objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.


Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s krížom a mrežou Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/5
pamiatky.sk
1898 Unifikovaný názov PO: NÁHROBOK S KRÍŽOM A MREŽOU
Zaužívaný názov PO: Bouvrie Flore Therese Adelaide
Bližšie určenie PO: mramor,umelý kameň,železo
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/5Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor C/3761

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/6
pamiatky.sk
1919 Švehla Ján Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1852-1919, architekt, národovec
Bližšie určenie PO: Bulla Blažej
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/6Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s krížom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/642

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/7
pamiatky.sk
1905 Unifikovaný názov PO: NÁHROBOK S KRÍŽOM
Zaužívaný názov PO: Čajdová Oľga Ľudmila
Bližšie určenie PO: pieskovec,mramor,vápenec
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/7Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/5

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/8
pamiatky.sk
1891 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1822-1892, právnik, osvet. prac.
Bližšie určenie PO: Daxner Štefan Marko
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/8Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/587

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/9
pamiatky.sk
1955 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1880-1955, maliarka
Bližšie určenie PO: Duchajová-Švehlová Žela
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/9Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor C/3662

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/10
pamiatky.sk
okolo r.1908 Pelz Ján Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1846-1926, politik, publicista
Bližšie určenie PO: Dula Matúš
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/10Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/16

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/11
pamiatky.sk
1905 Lahola František Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1822-1905, politik, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Francisci-Rimavský Ján
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/11Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/594

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/12
pamiatky.sk
1906 Beck W. Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S RELIÉFOM
Zaužívaný názov PO: Galanda Carolus
Bližšie určenie PO: mramor
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/12Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/104

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/13
pamiatky.sk
1938 Csernus J. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1895-1938, maliar
Bližšie určenie PO: Galanda Mikuláš
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/13Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/43

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/14
pamiatky.sk
1980 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1892-1978, etnograf, múzejník
Bližšie určenie PO: Geryk Ján
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/14Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/201

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/15
pamiatky.sk
1917 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1853-1917, etnograf., múzejníčka
Bližšie určenie PO: Goldpergerová Emma
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/15Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2437

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/16
pamiatky.sk
1998 Maniš Ľubomír Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1908-1995, poetka
Bližšie určenie PO: Haľamová Maša
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/16Hrob s náhrobník Nahrať súbor Hrob s náhrobník Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2603

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/17
pamiatky.sk
1913 Úprka F. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1852-1913, divadelník, národovec
Bližšie určenie PO: Halaša Andrej
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/17Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2593

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/18
pamiatky.sk
1969 Lauro Raymund Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1885-1969, bibliograf, publicist
Bližšie určenie PO: Halaša Pavol MUDr.
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/18Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/83

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/19
pamiatky.sk
1960 Štefunko Fraňo Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1905-1960, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Hečko František
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/19Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2554

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/20
pamiatky.sk
1977-1994 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1906-1994, herečka
Bližšie určenie PO: Hejná Naďa
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/20Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/347

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/21
pamiatky.sk
1905 Beck V. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1824-1905, divadelníčka
Bližšie určenie PO: Hurbanová-JurkovičováAnna
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/21Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/18-20

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/22
pamiatky.sk
60.-70.roky 20.st. Štefunko Fraňo Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1874-1945, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Jesenský Janko
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/22Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/86

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/23
pamiatky.sk
1871 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1822-1871, spisovateľ, národovec
Bližšie určenie PO: Kalinčiak Ján
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/23Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/15

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/24
pamiatky.sk
1909 Bulla Blažej Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1841-1908, prírodovedec, kňaz
Bližšie určenie PO: Kmeť Andrej
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/24Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/365

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/25
pamiatky.sk
1922 Lahola František Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1838-1915, advokát, hasič
Bližšie určenie PO: Kohút Jozef
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/25Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/26

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/26
pamiatky.sk
1992 Peressényi,Ilečko Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1822-1876, spisovateľ, revoluci.
Bližšie určenie PO: Kráľ Janko
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/26Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/6-7

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/27
pamiatky.sk
1955,1997 Berák L., Beráková A. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1892-1955, básnik, lit. vedec
Bližšie určenie PO: Krčméry Štefan
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/27Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/942

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/28
pamiatky.sk
1925-1938 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1864-1938, banský ing. vynálezca
Bližšie určenie PO: Križko Bohuslav
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/28Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/14

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/29
pamiatky.sk
1931 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1860-1928, spisovateľ, lekár
Bližšie určenie PO: Kukučín Martin
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/29Hrobka Nahrať súbor Hrobka Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/17

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/30
pamiatky.sk
1863 Paule Jozef (rekonštrukcia 1990) Unifikovaný názov PO: HROBKA
Zaužívaný názov PO: 1806-1866, spis., cirkev. hodnos.
Bližšie určenie PO: Kuzmány Karol
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/30Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s vázou Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/284

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/31
pamiatky.sk
1847 Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S VÁZOU
Zaužívaný názov PO: Lilge Samuel a Lilgová Anna
Bližšie určenie PO: pieskovec
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/31Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/47

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/32
pamiatky.sk
1978 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1900-1978, herečka
Bližšie určenie PO: Meličková Hana
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/32Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/353

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/33
pamiatky.sk
1943,1975 Lauro Raymond (busta) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1875-1943, maliar, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Mitrovský Milan Thomka
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/33Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2612

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/34
pamiatky.sk
1889 Becke Josef Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1835-1887, advokát, národovec
Bližšie určenie PO: Mudroň Michal JUDr.
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/34Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2609

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/35
pamiatky.sk
1923 Úprka František Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1835-1914, advokát, národovec
Bližšie určenie PO: Mudroň Pavol JUDr.
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/35Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor C/3596

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/36
pamiatky.sk
1931 Frohlich, Lanýž J.I.(reliéf) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1892-1931, architekt
Bližšie určenie PO: Palkovič Ján
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/36Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor C/3663

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/37
pamiatky.sk
1878 Becke Josef Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1826-1877, spisovateľ, politik
Bližšie určenie PO: Paulíny-Tóth Viliam
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/37Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2218

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/38
pamiatky.sk
1914 Gröger Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1846-1914, lekár, múzejník
Bližšie určenie PO: Petrikovich Ján MUDr.
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/38Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor C/3791

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/39
pamiatky.sk
1919 Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK
Zaužívaný názov PO: Petrikovich Samuel
Bližšie určenie PO: pieskovec,žula
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/39Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/372

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/40
pamiatky.sk
1886 Zhořil F. Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK SO SOCHOU
Zaužívaný názov PO: Pivková Olinka
Bližšie určenie PO: zlepenec
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/40Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor D/1004-1005

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/41
pamiatky.sk
1994 Ormandík M., Mojžiš M. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1894-1987, fotograf, folklorista
Bližšie určenie PO: Plicka Karol
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/41Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/930

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/42
pamiatky.sk
1945 Štefunko Fraňo Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S RELIÉFOM
Zaužívaný názov PO: POLJAK Jozef a Katarína
Bližšie určenie PO: mramor
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/42Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2848

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/43
pamiatky.sk
1939 Štefunko Fraňo (reliéf) Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S RELIÉFOM
Zaužívaný názov PO: Prokšová Marta
Bližšie určenie PO: žula,mramor
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/43Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/11

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/44
pamiatky.sk
1936 Štefunko Fraňo Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1885-1936, básnik
Bližšie určenie PO: Roy Vladimír
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/44Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor B/2945

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/45
pamiatky.sk
1912 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1892-1967, maliar
Bližšie určenie PO: Ruttkay-Nedecký Viliam
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/45Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/3-4

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/46
pamiatky.sk
1934 Štefunko Fraňo Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1881-1934, hasič
Bližšie určenie PO: Schmidt Miloslav
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/46Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor D/1036-1037

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/47
pamiatky.sk
1982 Bártfay Tibor (busta),Salay I. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1898-1982, básnik
Bližšie určenie PO: Smrek Ján
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/47Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/102

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/48
pamiatky.sk
1941 Jurkovič Dušan Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1862-1941, etnograf, publicista
Bližšie určenie PO: Socháň Pavol
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/48Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/985-986

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/49
pamiatky.sk
1997 Maniš Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1888-1977, dramatik, lekár
Bližšie určenie PO: Stodola Ivan
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/49Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž náhrobný Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/334

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/50
pamiatky.sk
1866 Unifikovaný názov PO: KRÍŽ NÁHROBNÝ
Zaužívaný názov PO: Šimko Anna
Bližšie určenie PO: zliatina
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/50Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/12

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/51
pamiatky.sk
1951,1932 Štefunko Fraňo (busta) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1853 – 1949, jazykovedec, publi.
Bližšie určenie PO: Škultéty Jozef
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/51Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/792

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/52
pamiatky.sk
1915 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1855-1939, spisovateľka
Bližšie určenie PO: Šoltésová-Maróthy Elena
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/52Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor E/2063

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/53
pamiatky.sk
30.r.20.st.,1971 Štefunko Fraňo (socha) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1903-1974, sochár
Bližšie určenie PO: Štefunko Fraňo
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/53Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríže náhrobné a mreža Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/334-6

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/54
pamiatky.sk
1855,1866 Unifikovaný názov PO: KRÍŽE NÁHROBNÉ A MREŽA
Zaužívaný názov PO: Švehla Ján a Zuzana
Bližšie určenie PO: zliatina,železo
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/54Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/202

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/55
pamiatky.sk
1949 Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBNÍKOM
Zaužívaný názov PO: 1866-1949, botanička
Bližšie určenie PO: Textorisová Izabela
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/55Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/591

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/56
pamiatky.sk
1906 Pelz J. jun. Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S KRÍŽOM
Zaužívaný názov PO: Thomka Ferdinand
Bližšie určenie PO: mramor
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/56Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/1-2

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/57
pamiatky.sk
1933 Štefunko Fraňo (reliéf,socha),Frohlich A. (realizácia) Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S RELIÉFOM
Zaužívaný názov PO: Thurzo Igor
Bližšie určenie PO: tuf,travertín,bronz
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/57Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/211

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/58
pamiatky.sk
1931 Jurkovič Dušan Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1847-1916, spisovateľ, politik
Bližšie určenie PO: Vajanský Svetozár Hurban
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/58Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor E/1605

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/59
pamiatky.sk
1991 Brezány Jozef Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1923-1988, historik umenia
Bližšie určenie PO: Váross Marián
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/59Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor C/3640-42

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/60
pamiatky.sk
1930 Šejnost (reliéf 1930), Lauro R.(plaketa 2004) Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1860-1930, literárny historik
Bližšie určenie PO: Vlček Jaroslav
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/60Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/6-7

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/61
pamiatky.sk
1997 Berák L., Beráková A. Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1886-1960, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Hronský Jozef Cíger
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/61Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/688

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/62
pamiatky.sk
2002 Peter Bukovský Unifikovaný názov PO: HROB S NÁHROBKOM
Zaužívaný názov PO: 1878-1944, politik,štátnik
Bližšie určenie PO: Hodža Milan
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/62Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
Dodat. popis: sektor A/735

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2108/63
pamiatky.sk
1934 kamenárstvo Horn (pravdepodobne Fridrich Karol Horn) Unifikovaný názov PO: NÁHROBNÍK S RELIÉFOM
Zaužívaný názov PO: Igorko Michalec
Bližšie určenie PO: mramor
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ
Číslo ÚZPF: 2108/63
Pre skrytie pamiatkových objektov, kliknite na skryť.
Kostol svätého martina
Nahrať súbor
Kostol svätého Martina SNP nám., 1
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-568/1
pamiatky.sk
70.r.13.st. Unifikovaný názov PO: KOSTOL
Zaužívaný názov PO: kostol r. k. sv. Martina
Bližšie určenie PO: r.k.sv.Martina
Unifikovaný názov NKP: KOSTOL S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 568/1Záhrada Nahrať súbor Záhrada SNP nám.
Dodat. popis: Pri kostole

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-568/2
pamiatky.sk
2.pol.19.st. Unifikovaný názov PO: ZÁHRADA
Zaužívaný názov PO: záhrada pri kostole
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: KOSTOL S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 568/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný+kostol základy SNP nám.
Dodat. popis: Pri kostole,v kostole

KÚ: Martin

Archeologická lokalita
506-568/3
pamiatky.sk
11.-13.st. Unifikovaný názov PO: CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ
Zaužívaný názov PO: stredoveký cintorín
Bližšie určenie PO: skúmané
Unifikovaný názov NKP: KOSTOL S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 568/3Zvonica Nahrať súbor Zvonica SNP nám.
Dodat. popis: Pri kostole,v kostole

KÚ: Martin

Archeologická lokalita
506-568/4
pamiatky.sk
12.-zač.13.st. Unifikovaný názov PO: KOSTOL ZÁKLADY
Zaužívaný názov PO: rotunda, karner, krypta
Bližšie určenie PO: skúmané
Unifikovaný názov NKP: KOSTOL S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 568/4
Táto NKP sa skladá celkom z 5 objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Škultétyho ul., 18
Dodat. popis: Hečkova ul.

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2104/1
pamiatky.sk
1924-1925 Palkovič J.-Uličný-Hlavaj Unifikovaný názov PO: VILA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: 1853-1948, lit. hist., správca MS
Bližšie určenie PO: solitér,Škultéty Jozef
Unifikovaný názov NKP: VILA A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 2104/1Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Škultétyho ul., 18
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2104/2
pamiatky.sk
1961 Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: 1853-1948, lit. hist., správca MS
Bližšie určenie PO: Škultéty Jozef
Unifikovaný názov NKP: VILA A PAM.TAB.
Číslo ÚZPF: 2104/2Pomník Nahrať súbor Pomník Štefánikova ul.
Dodat. popis: pred Slov.sporiteľňou

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-657/0
pamiatky.sk
1935-1938 Štefunko F., Chmelař B.-ulial Unifikovaný názov PO: POMNÍK
Zaužívaný názov PO: štvorfigurálna plastika
Bližšie určenie PO: slovenskí dobrovoľníci
Unifikovaný názov NKP: POMNÍK
Číslo ÚZPF: 657/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom polyfunkčný Štefánikova ul., 1
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-580/0
pamiatky.sk
1939-1940 Vrana J.,Benka M.-maľby Unifikovaný názov PO: DOM POLYFUNKČNÝ
Zaužívaný názov PO: Poľnobanka, Unibanka
Bližšie určenie PO: nárožný
Unifikovaný názov NKP: DOM POLYFUNKČNÝ
Číslo ÚZPF: 580/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom polyfunkčný Štefánikova ul., 2
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-582/0
pamiatky.sk
1936-1937 Belluš E. Unifikovaný názov PO: DOM POLYFUNKČNÝ
Zaužívaný názov PO: Mestská sporiteľňa
Bližšie určenie PO: nárožný
Unifikovaný názov NKP: DOM POLYFUNKČNÝ
Číslo ÚZPF: 582/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný ID 506-2107/0 sa nenašlo, ID 506-2107/0 sa nenašlo
Dodat. popis: ID 506-2107/0 sa nenašlo

KÚ: ID 506-2107/0 sa nenašlo

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2107/0
pamiatky.sk
ID 506-2107/0 sa nenašlo ID 506-2107/0 sa nenašlo Unifikovaný názov PO: ID 506-2107/0 sa nenašlo
Zaužívaný názov PO: ID 506-2107/0 sa nenašlo
Bližšie určenie PO: ID 506-2107/0 sa nenašlo
Unifikovaný názov NKP: ID 506-2107/0 sa nenašlo
Číslo ÚZPF: ID 506-2107/0 sa nenašlo/ID 506-2107/0 sa nenašlo
Tento objekt sa nenachádza v databáze Pamiatkového úradu k 1.1.2014.
Objekt bol buď vyradený zo zoznamu kultúrnych pamiatok,
alebo mu bolo pridelené iné číslo.Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Banka pamätná Štefánikova ul., 9
Dodat. popis: 29.augusta ul.

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-581/1
pamiatky.sk
1911-1912 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: BANKA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: Tatra banka, Sporiteľňa
Bližšie určenie PO: nárožná
Unifikovaný názov NKP: BANKA PAMÄTNÁ
Číslo ÚZPF: 581/1Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štefánikova ul., 9
Dodat. popis: na hlavnej fasáde

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-581/2
pamiatky.sk
Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: 6849
Bližšie určenie PO: Martinská deklarácia
Unifikovaný názov NKP: BANKA PAMÄTNÁ
Číslo ÚZPF: 581/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa Štefánikova ul., 9
Dodat. popis: na hlavnej fasáde

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-581/3
pamiatky.sk
1911-1912 Unifikovaný názov PO: SOCHA-VSA
Zaužívaný názov PO: socha alegórie práce
Bližšie určenie PO: alegória práce
Unifikovaný názov NKP: BANKA PAMÄTNÁ
Číslo ÚZPF: 581/3Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa Štefánikova ul., 9
Dodat. popis: na hlavnej fasáde

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-581/4
pamiatky.sk
1911-1912 Unifikovaný názov PO: SOCHA-VSA
Zaužívaný názov PO: socha boha obchodu Merkúra
Bližšie určenie PO: Hermes
Unifikovaný názov NKP: BANKA PAMÄTNÁ
Číslo ÚZPF: 581/4Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara Štefánikova ul., 13
Dodat. popis: Memorandové nám.

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-570/0
pamiatky.sk
1931-1932 Hlavaj J., Palkovič, Uličný Unifikovaný názov PO: FARA
Zaužívaný názov PO: Evanjelická fara
Bližšie určenie PO: ev.a.v.
Unifikovaný názov NKP: FARA
Číslo ÚZPF: 570/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Štefánikova ul., 17
Dodat. popis: Memorandové nám.

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2089/0
pamiatky.sk
1902 Unifikovaný názov PO: ŠKOLA
Zaužívaný názov PO: biblická škola, matičné gymnáz.
Bližšie určenie PO: solitér
Unifikovaný názov NKP: ŠKOLA
Číslo ÚZPF: 2089/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný ID 506-2094/0 sa nenašlo, ID 506-2094/0 sa nenašlo
Dodat. popis: ID 506-2094/0 sa nenašlo

KÚ: ID 506-2094/0 sa nenašlo

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2094/0
pamiatky.sk
ID 506-2094/0 sa nenašlo ID 506-2094/0 sa nenašlo Unifikovaný názov PO: ID 506-2094/0 sa nenašlo
Zaužívaný názov PO: ID 506-2094/0 sa nenašlo
Bližšie určenie PO: ID 506-2094/0 sa nenašlo
Unifikovaný názov NKP: ID 506-2094/0 sa nenašlo
Číslo ÚZPF: ID 506-2094/0 sa nenašlo/ID 506-2094/0 sa nenašlo
Tento objekt sa nenachádza v databáze Pamiatkového úradu k 1.1.2014.
Objekt bol buď vyradený zo zoznamu kultúrnych pamiatok,
alebo mu bolo pridelené iné číslo.Budova administratívna pam.
Nahrať súbor
Budova administratívna pam. Štefánikova ul., 11
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-573/1
pamiatky.sk
1864/65-1870 Bobula J.N. Unifikovaný názov PO: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.
Zaužívaný názov PO: 1. sídlo Matice slovenskej
Bližšie určenie PO: solitér
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 573/1Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Štefánikova ul., 11
Dodat. popis: hlavná fasáda

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-573/2
pamiatky.sk
1919 Unifikovaný názov PO: TABUĽA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: pam. tabuľa Matice slovenskej
Bližšie určenie PO: Matica slovenská
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 573/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník so sochou Štefánikova ul.
Dodat. popis: V parku za budovou MS

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-573/3
pamiatky.sk
1926 Úprka F. Unifikovaný názov PO: POMNÍK SO SOCHOU
Zaužívaný názov PO: 1847-1916
Bližšie určenie PO: Vajanský S.H.
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 573/3Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Štefánikova ul.
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-573/4
pamiatky.sk
2.pol.19.st. Unifikovaný názov PO: ZÁHRADA
Zaužívaný názov PO: matičná záhrada
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAMÄTNÁ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 573/4Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Štefánikova ul., 66
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2096/0
pamiatky.sk
1882 Unifikovaný názov PO: VILA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: 1835-1914, 1852-1913, 1843-1906
Bližšie určenie PO: Mudroň,Halaša,Pietor
Unifikovaný názov NKP: VILA PAMÄTNÁ
Číslo ÚZPF: 2096/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Štefánikova ul., 68
KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-591/0
pamiatky.sk
1908 Harminc M.M. Unifikovaný názov PO: VILA
Zaužívaný názov PO: detské sanatórium, Kohútova vil
Bližšie určenie PO: solitér
Unifikovaný názov NKP: VILA
Číslo ÚZPF: 591/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Thurzova ul., 15
Dodat. popis: ul.A.Pietra

KÚ: Martin

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-2090/0
pamiatky.sk
1924-1925 Palkovič Ján Unifikovaný názov PO: VILA PAMÄTNÁ
Zaužívaný názov PO: 1855-1939, spisovateľka
Bližšie určenie PO: solitér,Šoltésová E.M.
Unifikovaný názov NKP: VILA PAMÄTNÁ
Číslo ÚZPF: 2090/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Thurzova ul., 16
KÚ: Martin

49°04′17″S 18°55′12″V / 49,071378°S 18,919867°V / 49.071378; 18.919867
506-598/0
pamiatky.sk
1925-1934 Krupka F. Unifikovaný názov PO: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA
Zaužívaný názov PO: generálne riaditeľstvo ZŤS Mar
Bližšie určenie PO: chodbová,solitér
Unifikovaný názov NKP: BUDOVA ADMINISTRATÍVNA
Číslo ÚZPF: 598/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
Dodat. popis: smer Košúty,kóta 406

KÚ: Priekopa

Archeologická lokalita
506-2200/0
pamiatky.sk
halštat Unifikovaný názov PO: HRADISKO
Zaužívaný názov PO: Hrádok Attilov hrob
Bližšie určenie PO: skúmané čiastočne
Unifikovaný názov NKP: HRADISKO
Číslo ÚZPF: 2200/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné
Dodat. popis: sedlo Okopy,Lúčan.M.Fatra

KÚ: Priekopa

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-3221/0
pamiatky.sk
70.r.20.st. Unifikovaný názov PO: MIESTO PAMÄTNÉ
Zaužívaný názov PO: areál vojenských zbraní
Bližšie určenie PO: čsl.armádny zbor-boje
Unifikovaný názov NKP: MIESTO PAMÄTNÉ
Číslo ÚZPF: 3221/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko Orientačné č. 0

Dodat. popis: V predhorí M.Fatry

KÚ: Priekopa

Archeologická lokalita
506-2199/0
pamiatky.sk
doba bronzová nesk. Unifikovaný názov PO: HRADISKO
Zaužívaný názov PO: Hradište, Hrádok
Bližšie určenie PO: neskúmané
Unifikovaný názov NKP: HRADISKO
Číslo ÚZPF: 2199/0Cintorín pamätný vojenský Nahrať súbor Cintorín pamätný vojenský
Dodat. popis: Cesta E 50 Žilina-Poprad

KÚ: Priekopa

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-679/1
pamiatky.sk
1945-48 Křelina Jaroslav, Bořkovec, Štefunko Fraňo, Snopek Ladislav, Unifikovaný názov PO: CINTORÍN PAMÄTNÝ VOJENSKÝ
Zaužívaný názov PO: 747 vojakov+partizánov
Bližšie určenie PO: padlí v SNP
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ VOJENSKÝ
Číslo ÚZPF: 679/1Reliéf Nahrať súbor Reliéf
Dodat. popis: Cesta E 50 Žilina-Poprad

KÚ: Priekopa

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-679/2
pamiatky.sk
1951-1953 Štefunko Fraňo, Snopek L. Unifikovaný názov PO: RELIÉF
Zaužívaný názov PO: Legenda o práci a boji
Bližšie určenie PO: figurálny
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ VOJENSKÝ
Číslo ÚZPF: 679/2Pomník Nahrať súbor Pomník
Dodat. popis: Cesta E 50 Žilina-Poprad

KÚ: Priekopa

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-679/3
pamiatky.sk
1954 Štefunko Fraňo, Snopek L. Unifikovaný názov PO: POMNÍK
Zaužívaný názov PO: socha partizána
Bližšie určenie PO: partizán
Unifikovaný názov NKP: CINTORÍN PAMÄTNÝ VOJENSKÝ
Číslo ÚZPF: 679/3Kostol
Nahrať súbor
Kostol Priekopská ul.2005
KÚ: Priekopa

49°05′47″S 18°55′41″V / 49,09642°S 18,92800°V / 49.09642; 18.92800
506-617/0
pamiatky.sk
1772 Unifikovaný názov PO: KOSTOL
Zaužívaný názov PO: katolícky kostol,"kaplnka"
Bližšie určenie PO: r.k.sv.Povýšenia sv.Kríža
Unifikovaný názov NKP: KOSTOL
Číslo ÚZPF: 617/0Pomník s bustou Nahrať súbor Pomník s bustou Orientačné č. 0

Dodat. popis: pred farou pri ceste

KÚ: Záturčie

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-697/0
pamiatky.sk
1937 Štefunko F. Unifikovaný názov PO: POMNÍK S BUSTOU
Zaužívaný názov PO: 1822-1871, spisovateľ
Bližšie určenie PO: Kalinčiak Ján
Unifikovaný názov NKP: POMNÍK S BUSTOU
Číslo ÚZPF: 697/0Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Hlboká ul.
Dodat. popis: pri kaštieli

KÚ: Záturčie

49°05′18″S 18°54′59″V / 49,088469°S 18,91633°V / 49.088469; 18.91633
506-11426/2
pamiatky.sk
1894-1898 Unifikovaný názov PO: PARK
Zaužívaný názov PO: park pri kaštieli
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: KAŠTIEĽ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 11426/2Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja Hlboká ul.
Dodat. popis: v parku kaštieľa

KÚ: Záturčie

Súradnice chýbajú,
doplňte ich prosím!
506-11426/3
pamiatky.sk
1894-1898 Unifikovaný názov PO: ALEJA
Zaužívaný názov PO: alej
Bližšie určenie PO: lipová,zmiešaná
Unifikovaný názov NKP: KAŠTIEĽ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 11426/3Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Hlboká ul., 3
KÚ: Záturčie

49°05′19″S 18°54′57″V / 49,088562°S 18,915922°V / 49.088562; 18.915922
506-11426/1
pamiatky.sk
1640 Schmarl S.H. z Budapešti (1894-98) Unifikovaný názov PO: KAŠTIEĽ
Zaužívaný názov PO: Reichlovský kaštieľ
Bližšie určenie PO:
Unifikovaný názov NKP: KAŠTIEĽ S AREÁLOM
Číslo ÚZPF: 11426/1Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

ReferencieUpraviť

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.