Nasledovní redaktori si myslia, že tento redaktor je veľkým prínosom pre Wikipédiu: