Symbol thumbs up white.svg Títo redaktori si myslia, že Starček je pre Wikipédiu prínosom: