Reflexívna lyrika je lyrika, ktorej vnútorná integrita sa zakladá na priebehu. V reflexívnej lyrike básnik uvažuje a zamýšľa sa nad tým, čo ho trápi, čo sa ho bezprostredne dotýka (citové problémy, spoločenské problémy...).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.