Regionalizmus (architektúra)

Regionalizmus (lat.) alebo lokálny štýl je tendencia v architektúre, úsilie o zachovanie krajovej svojbytnosti (aj v kultúre) od 60. rokov 20. storočia.

Múzeum súčasného umenia v Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer

Termín regionalizmus vyjadruje tendenciu architektúry 60. rokov 20. storočia prispôsobovať stavbu miestnym podmienkam. Reaguje na internacionálny štýl a jeho univerzálnosť architektúry, ktorá dáva prednosť všeobecným racionálnym princípom pred konkrétnymi potrebami užívateľov architektúry a je vytváraná nezávisle od klimatických a spoločenských podmienok. Aj v rámci urbanizmu sa kladie veľký dôraz na identitu miesta, dominanty, akcenty, dáva sa prednosť rastlému priestoru. Rastie záujem o Genia Loci, záhradnú architektúru.

Vývin a filozofia upraviť

Miestny charakter architektúry sa prejavoval takmer v celom priebehu vývoja ľudstva. Počas svojho dlhého vývoja však tradičná architektúra nadobudla obrovské množstvo foriem a hmotných a duchovných hodnôt, dimenzií a vzťahov. Regionálny charakter architektúry zotrvával aj vo výrazne slohotvorných obdobiach, pretože sa aj v rámci všeobecných slohových pravidiel uplatňovali lokálne charakteristiky. Sloh sa považoval za organický a mohol sa vyvíjať. Nástupom 19. storočia získala prevahu rigorózna, prísna, klasifikácia slohov, ktorá viedla k historickému purizmu. Ten mal za následok nerešpektovanie miestnych prejavov a nakoniec aj unifikáciu stavieb. Regionalistické prejavy boli považované za narušenie slohovej čistoty. Mnoho architektov si uvedomilo, že nevšímanie si konkrétnych ľudských potrieb v prospech slohu produkuje menej hodnotné stavby a snažilo sa nájsť si vlastnú cestu spojenia miestnych tradícií a formálnych princípov modernej architektúry.

Citáty upraviť

Philibert de l’Orme, francúzsky renesančný architekt: „Je oveľa lepšie, keď sa architekt dopúšťa chýb vo výzdobe, proporciách a fasádach, ako v praktických záležitostiach. Nesprávne navrhnuté stavby zapríčiňujú, že ľudia, ktorí v nich žijú, sú nešťastní.“[chýba zdroj]

Regionalistickí architekti upraviť

Projekty súvisiace s regionalizmom upraviť

Referencie upraviť

  • Dudák, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury (II), Baset, Praha 2000
  • Trojan, R., Mráz, B.: Malý slovník výtvarného umenia, SPN Praha, 1990
  • Dudák, V.: Encyklopedie světové architektury, od menhiru k dekonstruktivizmu, díl 2. Baset, 2000
  • Melvin, J.: ...izmy, ako rozumieť architektúre. Slovart, 2006
  • Keppl, J.: Ekologicky viazaná tvorba. Kontexty architektúry a ekológie. STU BA, 2001

Externé odkazy upraviť