Reichssicherheitshauptamt

Reichssicherheitshauptamt (skr. RSHA; nem. Hlavný ríšsky bezpečnostný úrad) bol nacistický štátny úrad, ktorého úlohou bol boj proti vnútorným aj vonkajším nepriateľom nacistického Nemecka. Úrad bol založený 27. septembra 1939 aby koordinoval činnosť rôznych zložiek polície (Gestapo, Orpo, Sipo), tajných služieb (Sicherheitsdienst SD), teda štátnych organizácii a SS, ktoré boli silovými zložkami nacistickej strany.[1] Vznik úradu podnietil Heinrich Himmler, ktorý si z pozície ministra vnútra a blízkeho spolupracovníka Adolfa Hitlera, podriadil väčšinu bezpečnostných zložiek krajiny pod svoju právomoc. Vedúcim úradu bol až do svojej smrti v roku 1942 Reinhard Heydrich. Jeho miesto následne zaujal SS-obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, ktorý zostal v jej čele až do konca vojny.

Organizačná štruktúra

upraviť

Organizácia sa delila na 7 oddelení resp. úradov[2][1]:

  • Úrad I (Amt I), Personál a organizácia, pôvodne vedená SS-Gruppenführerom Dr. W. Bestom. Od r. 1940 ho nahradil SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach. V apríli 1944 Erich Ehrlinger.
  • Úrad II (Amt II), Administratíva, právo a financie, vedená SS-Standartenführerom Dr. H. Nockemannom.
  • Úrad III (Amt III), Vnútorná spravodajská služba SD, ktorú viedol SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf. Jej úlohami bolo aj jednanie s etnickými Nemcami, ktorí žili v predvojnových nemeckých hraniciach tzv. Volksdeutsche.
  • Úrad IV (Amt IV), Pátranie a boj s nepriateľom, Geheime Staatspolizei (známe skôr ako Gestapo), pod vedením SS-Gruppenführera Heinricha Müllera. SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, jeden z hlavných strojcov vyvražďovania židov, bol pracovníkov Úradu IV, oddelenia, ktoré sa volalo Referat IV B4.
  • Úrad V (Amt V), Oddlenie kriminálnej polície Kriminalpolizei (Kripo), vedená SS-Gruppenführerom A. Nebem, a neskôr SS-Oberführerom F. Panzingerom. Oddelenie sa zaoberalo závažnou nepolitickou trestnou činnosťou ako boli znásilnenia, vraždy, podpaľačstvo a pod. Úrad bol známy aj ako Reichskriminalpolizeiamt (RKPA).
  • Úrad VI (Amt VI), Vonkajšia spravodajská služba SD, pod vedením SS-Brigadeführera H. Josta a neskôr SS-Brigadeführera W. Schellenberga.
  • Úrad VII (Amt VII), Písomné záznamy, ďalej tiež svetonázorový výskum a hodnotenie, zvláštny referát pre vedecké skúmanie organizačných otázok viedol SS-Brigadeführer Professor Dr. Franz Six neskôr SS-Obersturmbannführer Paul Dittel. Úrad bol zodpovedný za ideologické otázky, propagandu namierenú proti nepriateľom, výskum verejnej mienky a sledovanie indoktrináciu verejnosti nacistickými myšlienkami.

Gestapo (Amt IV) a Kripo (Amt V) spoločne vytvárali tajnú políciu Sicherheitspolizei skrátene SiPo. Tieto organizačné zložky boli zodpovedné za väčšiu časť organizácie boja proti židom a iným predpokladaným nepriateľom Ríše, ako bolo sústreďovanie, deportácie a vraždenie v táboroch v Nemcami okupovaných krajinách. Šéf RSHA dohliadal aj na jednotky Einsatzgruppen, ktoré nasledovali invázne sily nemeckej armády hlavne na území Poľska a Sovietskeho zväzu a vykonávali masové vraždy a iné zločiny voči civilnému obyvateľstvu predovšetkým strelnými zbraňami.

Referencie

upraviť
  1. a b Kolektív autorov, 1960, SS v akcii. Dokumenty o zločinoch SS. Naše vojsko, Praha, s. 15
  2. Reitlinger, G., 1989, The SS, Alibi of a Nation, 1922–1945. Da Capo Press, New York s. 138

Iné projekty

upraviť