Relačný systém je usporiadaná (n+1)-tica, ktorej prvým členom je istá neprázdna množina A a ďalšími členmi sú relácie R , R ,..., R definované v množine A.

Relačný systém zapisujeme symbolom

<A; R , R ,..., R >

Dôležitým relačným systémom je matematická štruktúra.

Pri riešení každej úlohy a pri každej matematickej úvahe si možno urobiť zoznam všetkých množín, relácií, operácií a pod., s ktorými sa pracuje. Zachytí sa tak 'scéna', na ktorej prebieha matematická činnosť; napr. sa rieši nejaká úloha v množine E všetkých reálnych čísel a používa sa relácia x < y a operácie z = x + y, z = x. y. Stručným zápisom <E; <, +,.> sa jasne vyjadrí tak množina objektov, s ktorými sa pracuje, ako aj systém relácií, ktoré sa používajú.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.