Relatívna permitivita

Relatívna permitivita alebo pomerná permitivita alebo permitivita (v užšom zmysle) je súčasť permitivity, látková vlastnosť, ktorá vyjadruje, koľkokrát sa elektrická sila zmenší v prípade, že telesá s elektrickým nábojom sú namiesto vo vákuu umiestnené v látkovom prostredí, alebo koľkokrát sa zväčší kapacita kondenzátora, ak sa umiestni medzi elektródy dielektrikum.

Značka: εr

látka εr
vzduch 1,00054
benzín 2,1[1]
polystyrén 2,6
papier 3,5
porcelán 6,5
sľuda 7,0
sklo 7,6
kremík 12
voda 80
voda (viditeľné svetlo) 1,77
  1. Tabuľka relatívnej permitivity (cz) http://www.dinel.cz/_file/AMIfv95QsvMopq8GA848o69r_yFAVYgklqLiAoLME0ORLQPdCAIkRAeJvDDR90OQh8kq6T4bVT6dASBZ27h_lIuHiZ3j-GhH8T6DphAz1Ui4CwS-441Bupe_IVYYHw_XkUqAHRt6U93WEiawC8m6jG7tzF1ptcn0sQ/relativni-permitivity-cz_n1.pdf