Respiračný epitel je epitel, ktorý umožňuje výmenu plynov medzi krvou a vzduchom v pľúcnych alveolách. Tvoria ho veľmi tenké, ploché bunky (0,2 mikrometra i menej). Podobný epitel pokrýva aj žiabrové lístky rýb.

Externé odkazy upraviť