Revizionizmus (marxizmus)

Revizionizmus je oportunistický smer v revolučnom robotníckom hnutí, ktorý vznikol na konci 70. rokov 19. storočia, koncom 90. rokov 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa sformoval ako smer v sociálnodemokratickom hnutí v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, Francúzsku, Rusku a v ďalších krajinách.

Revizionizmus vystúpil s požiadavkou kriticky prehodnotiť marxizmus.

Hlavní predstavitelia upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.