Rollova veta o strednej hodnote

Rollova veta o strednej hodnote alebo skrátene Rollova veta (často nesprávne Rolleho veta...), pomenovaná po Michelovi Rollovi, je veta v diferenciálnom počte, ktorá hovorí, že pre každú reálnu funkciu, spojitú na uzavretom intervale, ktorá má vo vnútri daného intervalu konečnú alebo nekonečnú deriváciu, a ktorá v krajných bodoch daného intervalu nadobúda rovnaké hodnoty, existuje vnútri daného intervalu nulový bod jej prvej derivácie.[1]

Znenie vety

upraviť

Nech   je funkcia spĺňajúca nasledujúce predpoklady:

  1. f je spojitá na <a,b>,
  2. f má na (a,b) konečnú alebo nekonečnú deriváciu,
  3. f(a) = f(b).

Potom existuje bod   taký, že  .

Ak je f konštantná, tvrdenie platí pre všetky body  . Nech teda nie je konštantná. Potom, zo spojitosti, existuje bod   taký, že f v ňom nadobúda svoje supremum alebo infimum. Keďže derivácia f v ňom existuje, nutne musí platiť f'(c) = 0.

Referencie

upraviť
  1. Neubrunn, T., Vencko, J.: Matematická analýza I. Univerzita Komenského v Bratislave, 1992.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť