Ropný šok

Ropný šok je prudké zvýšenie cien ropy. K ropnému šoku dochádza, keď dopyt po rope prevýši jej ponuku. Príčiny môžu byť rôzne, od logistických problémov po politické dôvody.