Rothad zo Soissons

Rothad zo Soissons[1][2] alebo Rothad II.[3][4] (* 832 – † 869) bol franský biskup zo Soissons. Je jedným z možných autorom Pseudo-izodoriánskych dekretálií, jedného z najznámejších falzifikátov (nepravých prameňov) stredovekého kánonického práva.[1][3]

Rothad zo Soissons
biskup soissonský
Štát pôsobeniaFranská ríša
Biografické údaje
Narodenie832
Úmrtie869
Svätenia
CirkevLatinská cirkev

Rothad zbierku použil vo svojom spore s remešským arcibiskupom Hincmarom z Remeša. Po tom, čo Rothad pre cudzoložstvo zosadil kňaza svojej diecézy a nechal svoj akt potvrdiť aj miestnou diecéznou synodou, sa proti tomuto jeho metropolita Hicmar ohradil, pretože sufragánny biskup podľa neho nemal právo ani odvolať kňaza, ani zvolať synodu.[5] V roku 861 Hincmar kňaza zo sufragánnej Soissonskej diecézy do úradu vrátil a jeho predchodcu nechal uväzniť. Proti tomuto zásahu do diecéznych záležitostí sa Rothad rázne ohradil a obrátil sa dokonca na pápeža. Hincmar preto zvolal v roku 862 do Soissons synodu, ktorej sa však Rothad citujúc svoju žiadosť poslanú do Ríma odmietol zúčastniť. Synoda Rothada zosadila a na jeho miesto dosadila iného biskupa. Okrem toho bol Rothad uväznený. Spor sa však dostal do Ríma, pričom pápežovi Rothad do Ríma poslal aspoň časť dekretálií. Pápež Mikuláš I. prípad preskúmal a Rothada prostredníctvom legáta Arsenia v roku 865 opätovne dosadil na biskupský stolec. Svoju argumentáciu pri tom pápežský stolec po prvýkrát, a nie naposledy, zdôvodnil Pseudo-izodoriánskymi dekretáliami. Hincmar pôvodne prikázal Rothada prepustiť z väzenia, no jeho znovunastolenie do biskupského úradu uskutočnil až na opakovanú pápežovu výzvu a pod hrozbou cirkevného trestu.[6][7]

ReferencieUpraviť

  1. a b VLADÁR, Vojtech. Dejiny cirkevného práva. 1. vyd. Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-238-7. S. 168 – 169, 177.
  2. BRTKO, R. et al.: Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva. Praha: Leges, 2017, S. 95
  3. a b Rothad II a Saint Nicholas I In: Encyclopedia Britannica [online]. [Cit. 2020-07-13]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. The Catholic Historical Review. Washington D.C. : Catholic University of America Press, 1959. Dostupné online. S. 289. (po anglicky)
  5. SCHAFF, Philip. History of the Christian Church, Volume IV: Mediaeval Christianity. A.D. 590-1073.. [s.l.] : [s.n.]. Dostupné online. ISBN 978-1-61025-043-6. (po anglicky)
  6. Rothad of Soissons: Bishop of Soissons [online]. PeoplePill, [cit. 2020-07-13]. Dostupné online. (po anglicky)
  7. LOGAN, F. Donald. A History of the Church in the Middle Ages. London, New York : Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-66994-8. S. 87. (po anglicky)

Ďalšia literatúraUpraviť

  • PRICHARD, James Cowles. The Life and Times of Hincmar, Archbishop of Rheims. [s.l.] : A. A. Masson, 1849. 566 s. (po anglicky)