Rozhovor môže byť:

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. a b rozhovor. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 2. konverzácia. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 3. a b rozhovor. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2020. S. 623
 4. a b rozhovor. In: Pyramída S. 5078
 5. KLENOVSKÝ, L., ONDRACEK, P. Gespräch. In: ONDRACEK, Petr; STÖRMER, Norbert. Diagnostik und Planung. [s.l.] : Frank & Timme GmbH, 2007. 274 s. ISBN 978-3-86596-033-7. S. 108.
 6. a b rozhovor. In: Slovník spisovného jazyka českého [1]
 7. HASAJOVÁ, L. et al. VYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V ODBORNOM VZDELÁVANÍ. 2020 ISBN 978-80-8222-015-8 (Poznámka: Definícia je zrejme opísaná z Filitu.) [2]
 8. interview. In: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor. 1982. S. 219
 9. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 10. HAUG, Achim. Psychiatrische Untersuchung (Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen in Praxis und Klinik). [s.l.] : Springer-Verlag, 2017. 154 s. ISBN 978-3-662-54666-6. S. 12.
 11. SIEVER, Torsten; SCHLOBINSKI, Peter. Kleines linguistisches Wörterbuch [online]. mediensprache.net, [cit. 2022-04-21]. Dostupné online.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.