Tell (archeológia)

(Presmerované z Sídlisková mohyla)

Tell [1][2] (iné názvy: sídlisková mohyla[1], tepe[3]; miestne názvy pozri nižšie) je pahorok, ktorý vznikol viacnásobným dlhodobým osídlením na jednom mieste.

Tall Már Iljás (angl. Tell Mar Elias), severné Jordánsko, 2005

Najznámejšie telly sú na Blízkom východe a v juhovýchodnej Európe (až po vrátane Karpatskú kotlinu); na západ od Karpatskej kotliny sa nevyskytujú. Telly vznikali už od starého neolitu.[1]

Miestne názvy upraviť

Miestne názvy sú napríklad:

 • v arabsky hovoriacich krajinách: تلّ - prepis podľa spisovnej výslovnosti: tall/ prepis podľa regionálnej výslovnosti: tell
 • v Egypte: كوم - kawm/ iné prepisy: kaum, kom[1]
 • v Izraeli: תֵּל - tel
 • v Iráne: تل - tal; alebo تپه - tappa/ iný prepis: tappe; alebo چغا -čogá/ iné prepisy: čoga, čoghá, čogha/ nesprávne prepisy: čóga[pozn 1], džoga[pozn 2]
 • v Turecku: tepe (resp. nárečovo depe)[4] alebo hüyük[1] alebo höyük
 • v Uzbekistane: tepa[4]
 • v Kazachstane: töbe[4]
 • v Turkménsku: depe[1][4]
 • v Grécku - v Tesálii: μαγούλα - magoula/ iné prepisy: magúla, magula[1]
 • v Grécku - v Macedónii: τούμπα - toumba/ iné prepisy: túmba, tumba[1]

Poznámky upraviť

 1. Tento tvar uvádza napr. publikácia Dějiny Mezopotámie 1998 či publikácia Zaniklé světy 1995. V každom prípade je v rozpore so súčasnou výslovnosťou perzštiny (tak po grafickej ako aj po zvukovej stránke), pretože "o" musí byť v tejto polohe (samohláska v otvorenej slabike vnútri slova) krátke.
 2. Tvar džoga uvádza Encyclopaedia Beliana (asi dvakrát) a Encyklopédia archeológie (asi jedenkrát). Tu došlo k zámene dvoch veľmi podobných perzských písmen: ﺟ - dž a ﭼ- č. Správne má byť č, nie dž.

Zdroje upraviť

 1. a b c d e f g h tell. In: Encyklopédia archeológie. Bratislava: Obzor, 1986, S. 869
 2. tell. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 3. tepe. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 4. a b c d [1]